มทบ.19 ค่ายสุรสิงหนาท สระแก้ว รับสมัครทหารกองหนุนสอบบรรจุเป็นพลอาสาสมัคร วุฒิ ม.3 บัดนี้-8มี.ค.62

    มทบ.19 ค่ายสุรสิงหนาท สระแก้ว รับสมัครทหารกองหนุนสอบบรรจุเป็นพลอาสาสมัคร 6 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เปิดรับสมัครบัดนี้-8 มี.ค.62 ในวันและเวลาราชการ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม 0-3723-1002 ต่อ 60806 ในเวลาราชการ    

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 17-23ม.ค.62

    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการเงินและบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการทั่วไป (บัญชี) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร วิทยาเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ภายในวันที่ 17-23 ม.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 19-27ก.ย.61

    โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท : วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาต่างประเทศ  หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น และมีความรู้ความสามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษและภาษากัมพูชา นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท : – ได้รับ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น – ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ สป.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 19-27 ก.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    

มณฑลทหารบกที่19 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน บัดนี้-8พ.ค.61

    มณฑลทหารบกที่ 19 ค่ายสุรสิงหนาท รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) เปิดรับสมัคร 23 เม.ย.-8 พ.ค.61 ณ กองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 19 ค่ายสุรสิงหนาท อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว            

มทบ.19 รับสมัครทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือน(ชาย-หญิง)สอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.บัดนี้-19เม.ย.61

    มณฑลทหารบกที่ 19 รับสมัครทหารกองหนุน-บุคคลพลเรือน(ชาย/หญิง) เข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2561 ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช. สาขาการเงิน-การบัญชี (ต้องมีการศึกษาวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ตามระเบียนแสดงผลการเรียน) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19 ค่ายสุรสิงหนาท อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภายในวันที่ 2-19 เม.ย.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 037-231002 ต่อ 60806 (ฝ่ายกำลังพล) ในวันและเวลาราชการ    

(60อัตรา)รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส/ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-17ก.พ.60

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 ตำแหน่ง 60 อัตรา 1. เภสัชกร 2 อัตรา – ระยะเวลาการศึกษา 5 ปี เงินเดือน 15,960 บาท – ระยะเวลาการศึกษา 6 ปี เงินเดือน 17,840 บาท – ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม – ได้รับ ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม – ได้รับปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม 2. พยาบาลวิชาชีพ 46 อัตรา เงินเดือน 14,480 บาท […]

1 2