กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 16-20ก.ค.61

Advertisement     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ภายในวันที่ 16-20 ก.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา 10-21พ.ค.61

    กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 1 อัตรา ได้รับวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญาในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 10-21 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

กระทรวงเกษตรฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก 27มิ.ย.-3ก.ค.60

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ และบริหารธุรกิจ 2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท – ได้รับวุฒิ ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการเลขานุการ  ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ภายในวันที่ 27 มิ.ย.-3 ก.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร 

(210อัตรา)ศูนย์การทหารม้า รับสมัครทหารกองหนุน(เหล่า ม.) รับราชการเป็นนายทหารประทวน

(210อัตรา)ศูนย์การทหารม้า รับสมัครทหารกองหนุน(เหล่า ม.) รับราชการเป็นนายทหารประทวน ศูนย์การทหารม้า รับสมัครทหารกองหนุน (เหล่า ม.) เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน ๒๑๐ อัตรา – เป็นทหารกองหนุน เหล่า ม. อย่างน้อย ๑ ปี อายุไม่เกิน ๒๕ ปี วุฒิ ม.๖ – รับสมัครวันที่ ๑๙ – ๒๘ ม.ค. ๖๐ สมัครที่ แหล่งสมาคมนายทหารนายสิบ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อ.เมือง จ.สระบุรี ข่าวสารจาก : เพจข่าวรับสมัครงานราชการทหาร – Black Army

1 2