กรมป่าไม้ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ไม่จำกัดวุฒิ/ปวช./ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์15-22มี.ค.62

กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา ปฏิบัติงาน กทม., สระบุรี : วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ, การบัญชี, การเงินและการธนาคาร 2. ช่างสำรวจ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน กทม. : วุฒิ ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง, ช่างสำรวจ, ช่างโยธา, ช่างอุตสาหกรรม, เทคนิควิศวกรรมสำรวจ 3. พนักงานพิทักษ์ป่า 10 อัตรา ปฏิบัติงานลำปาง 9 อัตรา สระบุรี 1 อัตรา : มีความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับงานที่ต้องปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรองการทำงานด้วย) 4. นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน กทม. : วุฒิ ป.ตรี […]

สพป.สระบุรีเขต1 รับสมัครครูผู้สอนคณิต(วุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาต)และพี่เลี้ยง(วุฒิ ม.6) 28ม.ค.-3ก.พ.62

  สพป.สระบุรีเขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ครูผู้สอน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติงานที่ ร.ร.วัดส้มป่อย อ.พระพุทธบาท มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีวิชาเอกตรงตามที่ประกาศรับสมัคร มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนด หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเป็นหลักฐานมาแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ที่ยังไม่หมดอายุ) 2. พี่เลี้ยง 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท ปฏิบัติงานที่ ร.ร.วัดหนองนางปุ๋ย อ.บ้านหมอ มีวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม ถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 256๒ เวลา 08.30 – 16.30 […]

210อัตรา!! ศูนย์การทหารม้า รับสมัครทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการทหารเหล่าม้า บรรจุเป็นนายทหารประทวน รับสมัคร23-29ม.ค.62

    ศูนย์การทหารม้า รับสมัครทหารกองหนุนเก่า เหล่าม้า เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปี 2562 จำนวน 210 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ เป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารม้าอย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการที่รับราชการในเหล่าม้า มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนประเภท 1 ใน 30 เมษายน 2562 โดยอายุไม่เกิน 25 ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า การรับสมัคร : รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 มกราคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร นายสิบ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)) 

กรมหม่อนไหม รับสมัครสอบเป็นนักวิชาการเกษตร(ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน กพ ภาค ก)14-20พ.ย.61

    กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติงานที่ศูนย์หม่อนไหมฯ สระบุรี ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์เกษตร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารสำนักงานศูนย์หม่อนไหมฯ สระบุรี ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ภายในวันที่ 14-20 พ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียเพิ่มเติม 

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี รับสมัครนิติกร ป.ตรี บัดนี้-18ต.ค.61

    ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอำนวยการ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ภายในวันที่ 5-18 ต.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 36 200 334-6 ต่อ 124  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.16-20ก.ค.61

    กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักแรงงาน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปฏิบัติงานที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวส.ไม่จำกัดสาขาวิชา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี  ภายในวันที่ 16-20 ก.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

1 2