กรมการกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ13อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี 25ก.พ.-1มี.ค.62

    กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ภูมิภาค คุณวุฒิ ม.3/ปวส./ป.ตรี 13 อัตรา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่สถานที่มีอัตราว่างของแต่ละตำแหน่ง ภายในวันที่ 25 ก.พ.-1 มี.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ 1 อัตรา ป.ตรี คหกรรมศาสตร์ ปฏิบัติงานที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จ.นนทบุรี 2. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 1 อัตรา ปวส.ทุกสาขา ปฏิติงานที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จ.นนทบุรี 3. พนักงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.6 ปฏิบัติงานที่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จ.นครราชสีมา 4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาการบัญชี ปฏิบัติงานที่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จ.นครราชสีมา 5. นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา […]

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.28พ.ย.-7ธ.ค.61

    กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ปฏิบัติงานที่สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน วุฒิ ปวช.จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชาพณิชยการ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงยอง ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน ภายในวันที่ 28 พ.ย.-7 ธ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 5356 1353 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมศิลปากร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ไม่จำกัดวุฒิ/ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี สมัครออนไลน์10-30ก.ย.61

    กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2561 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นาฏศิลปิน (ด้านพัสตราภรณ์และเครื่องโรง) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางนาฏศิลป์ คีตศิลปิน (สากล) (หญิง) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคีตศิลป์ นักวิชาการช่างศิลป์ (ด้านแกะสลักและช่างไม้ประณีต) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ นักวิชาการช่างศิลป์ (ด้านช่างปิดทองประดับกระจกและช่างสนะไทย) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ จิตรกร 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางจิตรกรรม ทางจิตรกรรมไทย ทางจิตรกรรมสากล  นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา – วิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์เครื่องมือวัด ทางเคมีวิศวกรรม ทางเคมีอุตสาหกรรม ทางวิทยาศาสตร์และทางเทคโนโลยีสิ่งทอ ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป – […]

กรมกิจการสตรีฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวส./ป.ตรี ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค13-19ก.ค.61

    กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัคร 13-19 ก.ค.61 ในวันและเวลาราชการ ในหน่วยงานที่มีอัตราว่าง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม 1 อัตรา วุฒิ ปวส. และได้รับประกาศนายท้ายเรือกลลำน้ำจากกรมเจ้าท่า หรือใบประกาศคนใช้เครื่องจักรยนต์ของกรมเจ้าท่า ปฏิบัติงาน จ.นนทบุรี นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา ปฏิบัติงาน จ.นครราชสีมา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวส.สาขาการบัญชี ปฏิบัติงาน จ.นนทบุรี เจ้าพนักงานอมรมและฝึกวิชาชีพ 1 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา ปฏิบัติงาน จ.นนทบุรี เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 1 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา มีประสบการณ์การทำงาน และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน จ.ลำปาง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปฏิบัติงาน […]

(18อัตรา)อบจ.ลำพูน รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ปวช/ปวท/ปวส/ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-29ธ.ค.59

อบจ.ลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัด อบจ.ลำพูน ไม่จำกัดวุฒิ/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี/ป.โท./ป.เอก 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 21-29 ธ.ค.59 ณ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ลำพูน ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5359-7260 ต่อ 110, 111 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม