กรมป่าไม้ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ไม่จำกัดวุฒิ/ปวช./ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์15-22มี.ค.62

Advertisement Advertisement กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา ปฏิบัติงาน กทม., สระบุรี : วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ, การบัญชี, การเงินและการธนาคาร 2. ช่างสำรวจ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน กทม. : วุฒิ ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง, ช่างสำรวจ, ช่างโยธา, ช่างอุตสาหกรรม, เทคนิควิศวกรรมสำรวจ Advertisement 3. พนักงานพิทักษ์ป่า 10 อัตรา ปฏิบัติงานลำปาง 9 อัตรา สระบุรี 1 อัตรา : มีความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับงานที่ต้องปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรองการทำงานด้วย) 4. นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน กทม. […]

ด่วน! โค้งสุดท้ายแล้ว! สำนักประชาสัมพันธ์เขต3 เชียงใหม่ รับสมัครนักสื่อสารมวลชน ป.ตรี เงินเดือน18,000 สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์บัดนี้-8มี.ค.62

สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3  เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน ปฏิบัติงานลำปาง เงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน สาขาสังคมศาสตร์ และสาขาศิลปศาสตร์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรม Microsoft Office ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 ฝ่ายบริหารทั่วไป ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ บัดนี้-8 มี.ค.62 (กรณีส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราภายในวันที่ 8 มี.ค.62 เป็นสำคัญ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5328-3734 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))  

มทบ.32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ลำปาง รับสมัครทหารกองหนุน/พลเรือน(ชาย-หญิง) สอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 บัดนี้-22ก.พ.62

    มณฑลทหารบกที่ 32 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ไม่จำกัดเพศ) เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2562 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 ในเวลาราชการ (ช่วงเช้า 08.30 – 12.00 และช่วงบ่าย 13.00 – 16.30) ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก :  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ […]

กรมการกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ13อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี 25ก.พ.-1มี.ค.62

    กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ภูมิภาค คุณวุฒิ ม.3/ปวส./ป.ตรี 13 อัตรา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่สถานที่มีอัตราว่างของแต่ละตำแหน่ง ภายในวันที่ 25 ก.พ.-1 มี.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ 1 อัตรา ป.ตรี คหกรรมศาสตร์ ปฏิบัติงานที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จ.นนทบุรี 2. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 1 อัตรา ปวส.ทุกสาขา ปฏิติงานที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จ.นนทบุรี 3. พนักงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.6 ปฏิบัติงานที่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จ.นครราชสีมา 4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาการบัญชี ปฏิบัติงานที่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จ.นครราชสีมา 5. นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา […]

มทบ.32 รับสมัครทหารกองหนุนสอบบรรจุเป็นนายสิบ วุฒิ ม.3 บัดนี้-29ม.ค.62

    มณฑลทหารบกที่ 32 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ตำแหน่งพลสารวัตร 2 อัตรา และพลขับ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป (อ่านรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศด้านล่างนี้) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง ภายในวันที่ 2-29 ม.ค.62 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร. 0-5422-5941 ต่อ 72310, 72335   ขอบคุณข้อมูลจาก : มณฑลทหารบกที่ สามสิบสอง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครคนพิการเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา30พ.ย.-6ธ.ค.61

    กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถ.วชิราวุธดำเนิน อ.เมือง จ.ลำปาง ภายในวันที่ 30 พ.ย.-6 ธ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

44อัตรา! กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวช./ป.ตรี สมัครออนไลน์5-9พ.ย.61

    กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ ้https://dms.thaijobjob.com ภายในวันที่ 5-9 พ.ย.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม         

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวส.ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-20ก.ย.61

    สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ประจำศูนย์ GPS จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12,080 บาท วุฒิ ปวส.ทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ภายในวันที่ 13-20 ก.ย.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 054-265140 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 1   คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 2    

โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ม.6/ปวช. บัดนี้-20ก.ย.61

    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  พนักงานธุรการ ชั้น 2 จำนวน 1 อัตรา วุฒิปวช. พนักงานบริการเวชบริภัณฑ์  จำนวน 2 อัตรา วุฒิม.6 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบังคับการ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 10-20 กันยายน 2561 ในวันเวลาราชการ โทร.054-839305 ต่อ 6210  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่2 รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-18ก.ย.61

    สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยประจำห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,000-12,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี ชีวเคมี สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5-18 กันยายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. และเวลา 13.00-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ทดสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป กรอกใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครได้ที่ห้องปฏิบัติการ ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 จังหวัดลำปางหรือส่งทาง e-mail : [email protected] ติดต่อสอบถาม โทร 054-227201 ต่อ 17 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร […]

1 2 3