สำนักงานธนารักษ์ร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 5-12ก.พ.62

    สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน 15,000บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 5-12 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

มทบ.27 รับสมัครทหารกองหนุนสอบบรรจุรับราชการเป็นพลอาสาสมัคร วุฒิ ม.6ขึ้นไป บัดนี้-17ม.ค.62

    มณฑลทหารบกที่ 27 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร 1. พลสารวัตร 4 อัตรา วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 2. พลดุริยางค์ 1 อัตรา วุฒิ ม.6 ขึ้นไป เป็นผู้มีความสามารถเครื่องดนตรีไทยและสากลอย่างใดอย่างหนึ่งได้เป็นอย่างดี มีความสามารถอ่านและบันทึกโน้ตสากลได้ ขับร้องเพลงได้หลายประเภท สามารถเล่นเครื่องดนตรีชนิดให้จังหวะได้ (กลองชุด) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด บัดนี้-17 ม.ค.62 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร. 0-4351-4817 หรือ 0-4351-4813-5 ต่อ 20809    

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา 29ต.ค.-2พ.ย.61

    กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาและคุณสมบัติอื่น ๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง 29 ต.ค.-2 พ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม         

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 26ก.ค.-3ส.ค.61

    กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ภายในวันที่ 26 ก.ค.-3 ส.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(งานคนพิการ)กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช/ปวท/ปวส/ป.ตรี/ป.โท

กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร(คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป  *ต้องเป็นคนพิการตามประกาศกระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ.2552 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 ก.ค.2555) และบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และอัตราว่าง 1. ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน กลุ่มงานบริการ เงินเดือน 11,280 บาท – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง 1 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา 1 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี 1 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด 1 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย 1 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ 1 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ 1 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี 1 […]

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครงานบัดนี้-30พ.ย.59 วุฒิ ม.6ขึ้นไป เงินเดือน15,000

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานานด้านภาษา (ภาษาลาว และหรือภาษากัมพูชา และหรือภาษาพม่า) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติ – อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ – ในกรณีที่เป็นคนไทยต้องสามารถสื่อสารและอ่านออก เขียนได้ในภาษาลาว และหรือกัมพูชา และหรือพม่า ได้เป็นอย่างดี – ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ม.6 – ในกรณีเป็นชาวต่างด้าว ต้องสามารถสื่อสารภาษาไทย และสามารถอ่านออกเขียนได้ในภาษาของตนเองได้เป็นอย่างดี – ในกรณีที่มีใบอนุญาตทำงานประเภทอื่น ต้องดำเนินการเปลี่ยนนายจ้างโดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย จำนวน 1,100 บาท (ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ค่าคำขอ 100 บาท) ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสมัครคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ได้ที่ งานบริหารทั่วไป ชั้น 2 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 33/27 ถ.รัชชูปการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด […]