กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุน/พลเรือนสอบเป็นนายสิบ วุฒิ ปวช.150อัตรา 27ก.พ.-12มี.ค.62

    กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย 150 อัตรา (คุณวุฒิ ปวช.) เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) – ปวช.สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงสาขางานเครื่องมือกล, ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างกลโรงงาน จำนวน 23 อัตรา – ปวช. สาขาวิชา การก่อสร้างสาขางานก่อสร้าง, โยธา, สถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างก่อสร้าง จำนวน 42 อัตรา – ปวช. สาขาวิชา โลหะการสาขางานเชื่อมโลหะ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างเชื่อม จำนวน 17 อัตรา – ปวช. สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สาขางานอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างไฟฟ้า จำนวน 37 อัตรา – ปวช. สาขาวิชา เครื่องกลสาขางานยานยนต์, เครื่องกลอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างยนต์ จำนวน 31 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ […]

โรงพยาบาลดำเนินสะดวก รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 1-7ก.พ.62

    โรงพยาบาลดำเนินสะดวก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ภายในวันที่ 1-7 ก.พ.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุนเหล่าทหารช่าง วุฒิ ม.6 สอบบรรจุเป็นนายสิบ200อัตรา 21ม.ค.-1ก.พ.62

    กรมการทหารช่าง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนที่เคยเข้ารับราชการในกองประจำการ เหล่าทหารช่าง สอบบรรจุคัดเลือกเป็นนายทหารประทวน ในหน่วยของส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ เหล่าทหารช่าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 200 อัตรา ผู้สนใจสมัครโปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศให้ครบถ้วน ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (การแต่งกาย เสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา (กรณียังไม่ปลดประจำการแต่งกายชุดเครื่องแบบ)) ภายในวันที่ 21 มกราคม 2562 – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ))  

สำนักงานสรรพสามิตยโสธร/ราชบุรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา26-30พ.ย.61

    กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานประจำสำนักงาน 1 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ปฏิบัติงานที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร 2. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ปฏิบัติงานที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี  ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง ภายในวันที่ 26-30 พ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

1 2