มรภ.ยะลา รับสมัคร จนท.ธุรการ(ปวส.)และครูผู้ช่วย(ป.ตรีทางวิทย์+มีใบประกอบวิชาชีพ)สมัครออนไลน์บัดนี้-4ธ.ค.61

    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวส.ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. ครูผู้ช่วย 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรองสาขาวิทยาศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพครู มีประสบการณ์ปฏิบัติการสอนระดับประถมศึกษาในสาระการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนสาธิต อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://resume.yru.ac.th ภายในวันที่ 30 พ.ย.-4 ธ.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ทหารพรานลงใต้! กรมทหารพรานที่41 ยะลา รับสมัครทหารกองหนุน-พลเรือนชาย วุฒิ ม.3 สอบเป็น อส.ทพ. บัดนี้-10ต.ค.61

    กรมทหารพรานที่ 41 จ.ยะลา รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 18 – 30 ปี  ส่วนสูง 160 ม. ขึ้นไป/รอบอก ไม่ต่ำกว่า 68/69 ซม. วุฒิ ม.3/เทียบเท่า ขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบ รด.ปี 3 อายุไม่เกิน 30 ปี เงื่อนไข ผู้สมัคร บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างการเป็นจำเลยคดีอาญา มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นผู้พิการทุพลภาพ หรือโรคที่ขัดต่อการเข้ารับราชการทหาร ต้องไม่เป็นผู้ที่ครบกำหนดการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปี 2562 (งดรับผู้ที่เกิด พ.ศ.2541) หลักฐานการรับสมัคร สำเนาบัตรประชาชนตัวเอง บิดา มารดา จำนวน 2 […]

ทหารพรานใต้! สมัครไปรษณีย์ได้! กรมทหารพรานที่47 รับสมัครทหารกองหนุน-พลเรือนชาย สอบเป็น อส.ทพ.บัดนี้-13ต.ค.61

    กรมทหารพรานที่47 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพรานประจำปีงบประมาณ 2562 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 ต.ค.61 สมัครด้วยตนเองที่ กรมทหารพรานที่ 47 บ้านสะปาเราะ หมู่ 5 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ที่ กรมทหารพรานที่ 47 กรมทหารพรานที่ 47 บ้านสะปาเราะ หมู่ 5 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร           

กรมโยธาธิการฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-24ส.ค.61

    กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท ปฏิบัติงานที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฏหมายกำหนด ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา ภายในวันที่ 20-24 ส.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

โอกาสของผู้หญิง!! กรมทหารพรานที่47 รับสมัครพลเรือนหญิงวุฒิ ป.ตรี สอบบรรจุเป็นทหารพราน รับสมัครบัดนี้-12ส.ค.61

    กรมทหารพรานที่ 47 รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิง สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพรานหญิง ประจำปีงบประมาณ 2562 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 ส.ค.61 สมัครด้วยตนเองที่ กรมทหารพรานที่ 47 บ้านสะปาเราะ หมู่ 5 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา ส่งเอกสารได้ทางเพจ หมวดทหารพรานหญิง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 หรือทางไปรษณีย์ กรมทหารพรานที่ 47 บ้านสะปาเราะ หมู่ 5 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 (สมัครทหารพรานหญิง) คุณสมบัติ เพศหญิง สัญชาติไทยอายุ 21 – 30 ปี ส่วนสูง 160 ซม.ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ความสามารถพิเศษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ หลักฐานในการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 […]

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.22-26ม.ค.61

    กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก 1 อัตรา ปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงชนบทยะลา คุณสมบัติเฉพาะ (1) ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) หรือ  (2) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาไม่น้อยกว่า 9 ปี (โดยจะต้องขับเครื่องจักรกลตามลักษณะที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 4 ปี) ดังนี้  1. รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป  2. รถปาดดินที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง  3. รถกระบะเทความจุตั้งแต่ 10 ลูกบาศก์หลาขึ้นไป  4. รถขุดดินทุกชนิดทุกขนาด  5. รถลากพ่วงขนาดตั้งแต่ 20 ตัน ขึ้นไป  6. เครื่องปูแอสฟัลท์ผสมเสร็จ  7. รถยกแบบทรัดเครน  8. […]

สำนักงานขนส่งยะลา รับสมัครงานวุฒิ ปวส. 8-16ธ.ค.59 เงินเดือน 13,800

สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้างจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบัญชี ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา เลขที่ 19 ถ.วงเวียน 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ภายในวันที่ 7-16 ธ.ค.59 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 7320 3782 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

1 2