243อัตรา!!! กรมชลประทาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ไม่ต้องผ่าน กพ ภาค ก บรรจุทั่วประเทศ!! รับคนพิการด้วย!! สมัครออนไลน์26ต.ค.-8พ.ย.61

Advertisement     กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประเภทบุคคลทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ 6 อัตรา : ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา เจ้าพนักงานธุรการ (ด้านการเงินและบัญชี) 4 อัตรา : ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 8 อัตรา : ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานเกษตร 2 อัตรา : ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ เกษตรอุตสาหกรรม การจัดการหลังเก็บเกี่ยว พืชศาสตร์ ช่างกลเกษตร เจ้าพนักงานอุทกวิทยา 10 อัตรา : ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ การก่อสร้าง เจ้าพนักงานประมง 2 อัตรา : ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรศาสตร์ แปรรูปสัตว์น้ำ การควบคุมเรือประมง อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 1 […]