(12อัตรา)กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ27ก.พ.-3มี.ค.60

Advertisement กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานประจำสำนักงาน (กวม.) 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท ปฏิบัติงานที่ กวม. (กรุงเทพฯ) – ได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 2. พนักงานประจำห้องทดลอง (กวม.) 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท ปฏิบัติงานที่ กวม. (กรุงเทพฯ) – ได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 3. เจ้าพนักงานธุรการ (กวม.) 2 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปฏิบัติงานที่ ศขม.เลย, ศขม.ร้อยเอ็ด – ได้รับวุฒิ ปวส.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ […]

คณะศิลปศาสตร์ มอ.รับสมัครงานวุฒิ ป.โท/ป.เอก บัดนี้-10มี.ค.60

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิ ป.เอก หรือโท ทางภาษาไทย) ผู้สนใจสมัครโปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารให้ครบถ้วน ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ (ชั้น 2 อาคารบริหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-6714 ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. บัดนี้-10 มี.ค.60 (กรณีประสงค์จะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ให้ติดต่อภาควิชาสารัตถศึกษา โทร. 0-7428-9505, 0-7428-6722      

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6 24ก.พ.-6มี.ค.60

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งกะลาสี 1 อัตรา วุฒิ ม.6 เงินเดือน 10,430 บาท ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่) กองตรวจการประมง ผู้สนใจสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่) ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ภายในวันที่ 24 ก.พ.-6 มี.ค.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 7562 0510 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส/อนุปริญญา 28ก.พ.-8มี.ค.60

กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 5 (ภูเก็ต) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวส. ตามผลการรับรองของ ก.พ. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจาก ม.6 ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 5 (ภูเก็ต) ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ภายในวันที่ 28 ก.พ.-8 มี.ค.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 7651 0053 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

มทร.ศรีวิชัย รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-23ก.พ.60

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 13,480 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ป.ตรี สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับดี – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี – หากมีผลการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษหรือมีประสบการณ์การทำงานด้านงานวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ – กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ภายในวันที่ 17-23 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็มและใบสมัคร 

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6 20-28ก.พ.60

กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท วุฒิ ม.6 ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร ภายในวันที่ 20-28 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่ม โทร. 0 7751 0311-12 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม

(207อัตราบรรจุทั่วประเทศ)สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รับสมัครสอบ16-22ก.พ.60

กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ 9 ตำแหน่ง 207 อัตรา บรรจุทั่วประเทศ 1. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 42 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปฏิบัติงานที่ – สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 1 อัตรา – สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด 41 จังหวัดๆ ละ 1 อัตรา ได้แก่ สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี, […]

(ด่วน!)กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช บัดนี้-8ก.พ.60

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านล่างเป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ) กรมการจัดหางาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท วุฒิ ปวช.ทุกสาขา ผู้สนใจสมัคร โปรดอ่านรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็มให้ครบถ้วน ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 2 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ 1-8 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ

(สมัครออนไลน์)กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ7-21ก.พ.60

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คุณวุฒิ ป.ตรี 19 อัตรา บรรจุในหลายจังหวัด เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://dip.job.thai.com 7-21 ก.พ.60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 14 หน้า (รายละเอียดด้านล่างเป็นเพียงรายละเอียดบางส่วน)                        

รพ.พังงา รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ต่ำกว่า ป.ตรี/ป.ตรี บัดนี้-10ก.พ.60

โรงพยาบาลพังงา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)  1. นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก 2. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท – ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจาก ม.6 สายสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม 3. พนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท – วุฒิ ม.6 สายสามัญ มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานในด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 4. พนักงานบริการ 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 300 บาท – เพศชาย – มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ […]

1 30 31 32 40