สำนักตรวจสอบพิเศษภาค8 รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ วุฒิ ม.3 และจนท.บันทึกข้อมูล วุฒิ ปวช./ปวส.

Advertisement สำนักตรวจการพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว Advertisement ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. พนักงานขับรถ 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) เพศชาย 2) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 3) มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในการขับรถยนต์ มีความรู้ความเข้าใจในการบำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ 4) มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตามกฎหมาย >>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม ตำแหน่งพนักงานขับรถ<<< Advertisement 2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ได้รับวุฒิการศึกษา ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด เลขานุการหรือพณิชยการ ระดับ ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2) มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี >>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล<<< ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค […]

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคเหนือ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ วุฒิ ป.ตรี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคเหนือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีวิเคราะห์ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีวิชาเรียนทางด้านเคมีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต เพื่อปฏิบัติงานวิเคราะห์ทดสอบค่าบีโอดี รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่นๆ ในระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-23 พ.ค.59 สอบถามรายละเอียด โทร 053-304501-3 ในวันและเวลาราชการ

1 54 55