กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 บัดนี้-23พ.ย.61

Advertisement     กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล วุฒิ ม.3 ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภายในวันที่ 16-23 พ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมหม่อนไหม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิม.3/ม.6 ขับรถแทร็กเตอร์ได้ 21-27พ.ย.61

    กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ศูนย์หม่อนไหมฯ กาญจนบุรี ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา คุณสมบัติเฉพาะ ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้  มีความรู้ความสามารถและทักษะในการขับรถฟาร์มแทรกเตอร์  มีความรู้ความสามารถด้านซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ   ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมฯ กาญจนบุรี ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภายในวันที่ 21-27 พ.ย.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร. 034-919-707 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับสมัครอาจารย์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร บัดนี้-28ก.ย.61

    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร สำนักสหวิทยาการ คุณวุฒิ ป.โท-เอก/ป.เอก เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-recruitment หรือส่งเอกสารสมัครงานมาที่ [email protected] บัดนี้-28 ก.ย.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

มรภ.กาญจนบุรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(ป.ตรี) บัดนี้-21ก.ย.61

    มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจการนักเรียน (แนะแนว) สังกัด ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 อัตรา  – ได้วุฒิ ป.ตรี ด้านครุศาสตร์ สาขาจิตวิทยาการศึกษา หรือสาขาจิตวิทยาการแนะแนว สาขาการแนะแนว หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาการแนะแนว หรือ – ได้วุฒิ ป.ตรี ด้านมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ธุรการ) สังกัด ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 อัตรา – ได้วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ประชาสัมพันธ์) สังกัด ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 อัตรา – ได้วุฒิ ป.ตรี ด้านครุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ – ได้วุฒิ ป.ตรี ด้านศิลปศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน สาขาสื่อสารมวลชน […]