มรภ.สวนสุนันทา รับสมัครผจก.ฝ่ายธุรกิจโรงแรม วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-29พ.ค.65

Advertisement Advertisement   สำนักทรัพย์สินและรายได้ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายธุรกิจโรงแรม วังสวนสุนันทา 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา สังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่อง เที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง Advertisement ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบุคคล สำนักทรัพย์สินและรายได้ อาคาร 54 ( อาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการโรงแรมวังสวนสุนันทา ) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บัดนี้-29พ.ค.65 ในวันเวลาราชการ ( เวลา 08.30 – 16.00น. ) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 20 บาท ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ โทร. 0 2160 1360, 0 […]

1 2 103