กองทัพภาคที่3 รับสมัครทหารกองหนุน/พลเรือน(ชาย-หญิง)วุฒิ ม.3 สอบบรรจุเป็นทหารพราน56อัตรา บัดนี้-24มี.ค.62

    กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน คัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพราน กรมทหารพรานที่ 31 จำนวน 4 อัตรา กรมทหารพรานที่ 32 จำนวน 12 อัตรา กรมทหารพรานที่ 33 จำนวน 32 อัตรา (ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้) กรมทหารพรานที่ 35 จำนวน 6 อัตรา หมวดทหารพรานหญิง 32 จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เพศชาย อายุ 18 – 30 ปี วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า เพศหญิง (โสด) อายุ 17 – 30 ปี วุฒิ ม.3หรือเทียบเท่า มีสัญชาติไทย […]

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครนิติกร เงินเดือน17,520 สมัครทางไปรษณีย์ บัดนี้-29มี.ค.62

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 17,520 บาท วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ มีประสบการณ์ทำงานในด้านกฎหมาย (ถ้ามี) สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-29 มี.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)) ((คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร))  

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์ บัดนี้-25ก.พ.62

    สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครพนักงานตำแหน่งต่าง ๆ สมัครผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์ https://ihr.nhso.go.th/FrontEnd/index.aspx บัดนี้-25 ก.พ.62 เจ้าหน้าที่อาวุโส งานบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ เงินเดือน 18,000-32,000 ขึ้นกับประสบการณ์ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บริหารสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์เครือข่าย/Hardware/Software/Database หรืองานที่ปฏิบัติ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) และประสบการณ์ทั่วไป 5 ปี  ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)) พนักงาน call center จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000-17,600 วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขาสังคมศาสตร์ ด้านการประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารข้อมูล การติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปี ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)) เจ้าหน้าที่อาวุโส งานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ ปฏิบัติงานพิษณุโลก เงินเดือน 18,000-32,000 ขึ้นกับประสบการณ์ ป.ตรี/ป.โท […]

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 24-30ม.ค.62

    สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติงานที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, อนามัยสิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล, ภูมิศาสตร์, และสาขาอื่นที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ภายในวันที่ 24-30 ม.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

กรมสรรพากร รับสมัครพนักงาน ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก 3-14ธ.ค.61

    กรมสรรพากร รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอาการค้าง 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ปฏิบัติงานที่สำนักงานสรรพากรภาค 7 ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ส่วนบริหารงานทั่วไป อาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่ภาค 7 ชั้น 1 ถ.สิงหวัฒน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภายในวันที่ 3-14 ธ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

1 2 3