(งานคนพิการ)สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา 23-31ม.ค.62

Advertisement     กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ รับสมัครบุคคลพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญาทุกสาขา ผู้สนใจสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 23-31 ม.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

(งานคนพิการ)กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา17-21ก.ย.61

    กรมสรรพสามิต รับสมัครคนพิการสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน 1 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ ได้รับวุฒิ ปวท. ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจหรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ ได้รับวุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร โทร. 045-712721 ภายในวันที่ 17-21 ก.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  […]