มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครสอบเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ผ่าน กพ ภาค ก สมัครทางออนไลน์ บัดนี้-8ก.พ.62

    มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน 1. ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล การจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สารสนเทศศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การบริหารการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศ หรืองานบริหารการศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ และต้องเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี 2. ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ จำนวน 1 อัตรา ป.โท และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.โท 3. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาเทคโนโลยียาง […]