อบจ.พังงา รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ/ปวส./ป.ตรี 28ม.ค.-4ก.พ.62

    อบจ.พังงา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15 อัตรา 1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรีทุกสาขา 2. ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี สาขาสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือในทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท., ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ 3. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. […]

(งานรัฐวิสาหกิจ)การยางแห่งประเทศไทย สาขาท้ายเหมือง พังงา รับสมัครพนักงานควบคุมยานพาหนะ เพศชาย วุฒิ ม.3 บัดนี้-16ม.ค.62

    การยางแห่งประเทศไทยสาขาท้ายเหมือง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานควบคุมยานพาหนะ 1 อัตรา เงินเดือน 9,900 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : เพศชาย วุฒิ ม.3 มีใบอนุญาตขับรถยนต์ (ท.2) และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางการเดินรถยนต์ในประเทศเป็นอย่างดี สามารถขับรถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด และพักค้างคืนได้ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกธุรการและพัสดุ การยางแห่งประเทศไทยสาขาท้ายเหมือง ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ภายในวันที่ 10-16 ม.ค.62 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-7646-1535 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

ทัพเรือภาคที่ 3 รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช. บัดนี้-16ธ.ค.59

ทัพเรือภาคที่ 3 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างโครงสร้างเรือ ฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่ 3 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา คุณสมบัติ – ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันเปิดรับสมัคร – เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกกองทหารประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 แล้ว – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่า สำหรับผู้มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนด จะเรียกร้องขอสิทธิตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้ – มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสาขาตัวเรือเหล็ก โครงสร้างตัวเรือ ประกอบโครงสร้าง ซ่อมสร้างเรือเหล็กหรือโลหะอื่น ดัดแปลง รื้อ แก้ไข ประกอบและขยายแบบ ตัวเรือเหล็กหรือโลหะอื่น และอุปกรณ์ต่างๆ ของเรือ – ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล […]

(10อัตรา)กรมทางหลวง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวท/ปวช/ปวส 28พ.ย.-7ธ.ค.59

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 17  1. พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 3 อัตรา – แขวงทางหลวงกระบี่ 1 อัตรา – แขวงทางหลวงระนอง 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ – ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ซึ่งออกโดยกรมการขนส่งทางบก และ – ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างกลเกษตร หรือเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี 2. พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร 1 อัตรา สังกัด แขวงทางหลวงภูเก็ต คุณสมบัติเฉพาะ ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างไฟฟ้า ช่างสื่อสาร ช่างวิทยุ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างโทรคมนาคม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า […]

(5อัตรา ป.ตรีทุกสาขา) สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา รับสมัครงานบัดนี้-29ก.ย.59 เงินเดือน15,000

สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 5 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา อาคารเลขที่ 73/42-43 หมู่ 3 ถ.เทศบาลบำรุง ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา โทร.0 7646 0648-9 ภายในวันที่ 21-29 ก.ย.59 ในวันและเวลาราชการ (คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม)

1 2