กองทัพภาคที่3 รับสมัครทหารกองหนุน/พลเรือน(ชาย-หญิง)วุฒิ ม.3 สอบบรรจุเป็นทหารพราน56อัตรา บัดนี้-24มี.ค.62

    กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน คัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพราน กรมทหารพรานที่ 31 จำนวน 4 อัตรา กรมทหารพรานที่ 32 จำนวน 12 อัตรา กรมทหารพรานที่ 33 จำนวน 32 อัตรา (ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้) กรมทหารพรานที่ 35 จำนวน 6 อัตรา หมวดทหารพรานหญิง 32 จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เพศชาย อายุ 18 – 30 ปี วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า เพศหญิง (โสด) อายุ 17 – 30 ปี วุฒิ ม.3หรือเทียบเท่า มีสัญชาติไทย […]

(167อัตรา)กองทัพภาคที่3 รับสมัครทหารกองหนุนและพลเรือนเป็นอาสาทหารพราน บัดนี้-30พ.ย.59

กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 167 อัตรา กรมทหารพรานที่ 31 จำนวน 35 อัตรา กรมทหารพรานที่ 32 จำนวน 33 อัตรา กรมทหารพรานที่ 33 จำนวน 70 อัตรา กรมทหารพรานที่ 35 จำนวน 20 อัตรา กรมทหารพรานที่ 36 จำนวน 9 อัตรา เปิดรับสมัคร 17-30 พ.ย.59 คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดทั้งหมด

ด่วน! อุทยานแห่งชาติแม่ปีม จ.พะเยา รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6 เปิดรับสมัคร10ต.ค.59

อุทยานแห่งชาติแม่ปีม รับสมัครงานพนักงานเอกชนดำเนินงานของทางราชการ 2 ประเภท 1. ดำเนินงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 7,200 บาท ปฏิบัติงานประจำที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ปีม ต.แม่ปีม อ.เมือง จ.พะเยา เพศหญิง วุฒิ ม.6 ขึ้นไป อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel 2. ดำเนินงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า 4 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000 บาท ปฏิบัติงานประจำจุดสกัด ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี วุฒิ ม.3 ผู้สนใจสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมสัมภาษณ์และประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 10 ต.ค.59 เวลา 13.00 น. ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ปีม ต.แม่ปีม […]