60อัตรา!! กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนสอบบรรจุเป็นพลอาสาสมัคร 11-14ธ.ค.61

Advertisement     กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่งผู้บังคับสุนัข สังกัดกองพันสุนัขทหาร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 60 อัตรา รับเงินเดือนระดับ พ.2 ชั้น 15 (8,590 บาท) และรับเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท **พลอาสาสมัคร คือ ข้าราชการทหารที่ได้รับการบรรจุในอัตราพลอาสาสมัคร รับเงินเดือนระดับ พ.2 พลอาสาสมัคร ไม่ได้เป็นอาสาสมัครแบบ ตำรวจบ้าน หรือ อปพร. แต่เป็น "ข้าราชการกลาโหมประจำการ" ที่ต้องสอบเข้ามาเป็นและเมื่อสอบได้แล้วต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามระเบียบกองทัพ และรับราชการได้จนถึงเกษียณอายุ 60 ปี (ชื่ออาสาสมัครแต่จริงๆไม่ใช่อาสาสมัคร) สวัสดิการ = เบิกได้ทุกอย่างเหมือนทหารยศสิบเอก มีเงินเดือนประจำ มีบ้านพักสวัสดิการ พ่อ,แม่,ลูก,ภรรยา เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ค่าเล่าเรียนบุตรเบิกได้ เกษียณมีบำเหน็จ บำนาญ ค่าโดยสารรถ บขส. รถไฟ ลดครึ่งราคา และ […]

กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนสอบบรรจุรับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตราสิบเอก) วุฒิ ม.3 11-14ธ.ค.61

    กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2562 1. เสมียนพิมพ์ดีด 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนทหารการสัตว์ จ.นครนายก วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 2. ผู้บังคับหมู่ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนทหารการสัตว์ จ.นครนายก วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 มีความรู้ความสามารถในการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า 3. รองผู้บังคับหมู่ 3 อัตรา ปฏิบัติงานที่กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 จ.กาญจบุรี 2 อัตรา กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 2 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 มีความรู้ความสามารถในการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า 4. พลขับรถ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่กองพันสัตว์ต่าง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 มีความรู้ความสามารถในการขับรถยนต์และความรู้ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เบื้องต้น เปิดรับสมัคร 11-14 ธ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ ณ ศาสนสถาน ค่ายฑีฆายุ […]