นักรบชุดดำ รับหลายอัตรา!!! กรมทหารพรานที่44 รับสมัครทหารกองหนุนสอบเป็น อส.ทพ.10-13พ.ย.61

Advertisement     กรมทหารพรานที่44 รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน สังกัด กรมทหารพรานที่ 44 คุณสมบัติ : ทหารกองหนุน ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ อายุไม่เกิน 30 ปี มีความสูงตั้งแต่ 160 ซม. ขึ้นไป สำเร็จการศึกษามัธยมตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ หรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดี พิจารณาความสามารถพิเศษ นักกีฬา/คอมพิวเตอร์/ช่างสาขาต่างๆ ฯลฯ หลักฐานการรับสมัคร สำเนาบัตรประชาชนตนเอง บิดา มารดา จำนวน 2 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง บิดา มารดา จำนวน 2 ฉบับ สำเนาวุฒิการศึกษา(มัธยมศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป) จำนวน 2 ฉบับ สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร (สด.8 จำนวน 2 ฉบับ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่น […]