ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครจนท.วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-31มี.ค.62

    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ (MIS) สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) วุฒิปริญญาตรี/โท ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 2) มีความสามารถในการวิเคราะห์หาสาเหตุ แก้ไขปัญหาที่เกิดกับระบบได้อย่างถูกต้อง 3) มีความอดทน รับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา มีวินัยในการทำงาน และสามารถทำงานนอกเวลาได้ 4) หากมีความรู้และประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – การออกแบบ วางแผน ติดตั้ง ควบคุม และดูแลบำรุงรักษาระบบ SAP/ERP – การดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล SAP/ERP – การดูแลบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ SUSE Linux – บัญชีหรือบัญชีต้นทุน – ABAP Programming อัตราเงินเดือน 19,000 บาท/เดือน ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ […]

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครอาจารย์ ป.เอก(หรือกำลังจะจบ) logistics, management, entrepreneur, tourism, computer science/engineering, laws บัดนี้เป็นต้นไป

    วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครอาจารย์ คุณสมบัติจบหรือกำลังจะจบปริญญาเอก สาขาที่เกี่ยวข้องกับ logistics, management,entrepreneur , tourism, computer science/engineering, laws รายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครที่ https://wuic.wu.ac.th/workwithus

กรมคุมประพฤติ รับสมัครพนักงาน ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก 6-27ก.พ.62

    กรมคุมประพฤติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ ปฏิบัติงานที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท รวมค่าครองชีพ คุณสมบัติเฉพาะ :ได้รับ ป.ตรีในสาขานิติศาสตร์  สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์  สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา(ทางรัฐศาสตร์ ทางการปกครอง และทางรัฐศาสตร์การปกครอง) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7534-4783 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

1 2