สำนักงาน พม.ตรัง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 21-30ม.ค.62

    สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ภายในวันที่ 21-30 ม.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

มทร.ศรีวิชัย ตรัง รับสมัครพนักงาน ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-18ม.ค.62

    มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,840 บาท 1. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ประจำหน่วยทะเบียนและประเมินผล : ป.ตรี สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว สาขานิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์ สาขามนุษยศาสตร์ และบริหารธุรกิจบัณฑิตทุกสาขา 2. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ประจำศูนย์ภาษาวิทยาเขตตรัง : ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยบริหารงานบุคคล สำนักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ถนนตรัง-สิเกา ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.00 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-7520-4057, 0-7520-4058 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดใบสมัคร))

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส.22-28มิ.ย.60

  กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  1. นายช่างโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปฏิบัติงานที่ แขวงทางหลวงชนบทตรัง – ได้รับวุฒิ ปวส.ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง 2. พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต เงินเดือน 13,800 บาท (สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.), 12,410 บาท (สำหรับผู้มีประสบการณ์ฯ) – ได้รับวุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ – เป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาไม่น้อยกว่า 9 ปี (โดยจะต้องขับเครื่องจักรกลตามลักษณะที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 4 ปี) ดังนี้ 1) […]

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6 6-15ก.พ.60

กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท วุฒิ ม.6 ผู้สนใจสมัคร โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน (คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ.ตรัง ภายในวันที่ 6-15 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 7527 8200 

รพ.โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 6-13ธ.ค.59

รพ.โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – ได้รับ ป.ตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ – มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ – มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง โทร.0 7520 1236 ภายในวันที่ 6-13 ธ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(ป.ตรีทุกสาขา) สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครงานบัดนี้-13ต.ค.59 เงินเดือน15,000

สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยสำนักงานสถิติจังหวัดตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ผู้สนใจ ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 4 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.0-7521-8376 ภายในวันที่ 5-13 ต.ค.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม   

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ป.ตรี รับสมัครบัดนี้-11ต.ค.59

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (เขต 8) 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท วุฒิ ปวช. สาขาวิชาพาณิชยการ  ปฏิบัติงานที่ สวพ.8 จ.สงขลา 2. นักวิชาการเกษตร (เขต 8) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการเกษตร ปฏิบัติงานที่ ศวพ.ตรัง ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภายในวันที่ 5-11 ต.ค.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

1 2