กรมหม่อนไหม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-19ต.ค.61

    กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่สำนักงานหม่อนไหมฯ เขต 5 จ.ชุมพร  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาโท ทางการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา โรคพืช และจะต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านสารสนเทศ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เขต 5 จังหวัดชุมพร ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ภายในวันที่ 10-19 ต.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 7761 1048 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 8-15ส.ค.61

    กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร จ.ชุมพร วุฒิ ม.3/ม.6 ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ถ.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ 8-15 ส.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมโยธาธิการฯรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.19-25ก.ค.61

    กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผังเมือง 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร เงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 3 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร ภายในวันที่ 19-25 ก.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 077 510 658 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.เงินเดือน11,280 รับสมัคร17-28พ.ย.59

กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : ปวช.ประเภทพาณิชยกรรม หรือประเภทบริหารธุรกิจ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร เลขที่ 156 หมู่ 7 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.0 7765 8264 ภายในวันที่ 17-28 พ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ  คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม