กองทัพภาคที่3 รับสมัครทหารกองหนุน/พลเรือน(ชาย-หญิง)วุฒิ ม.3 สอบบรรจุเป็นทหารพราน56อัตรา บัดนี้-24มี.ค.62

    กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน คัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพราน กรมทหารพรานที่ 31 จำนวน 4 อัตรา กรมทหารพรานที่ 32 จำนวน 12 อัตรา กรมทหารพรานที่ 33 จำนวน 32 อัตรา (ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้) กรมทหารพรานที่ 35 จำนวน 6 อัตรา หมวดทหารพรานหญิง 32 จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เพศชาย อายุ 18 – 30 ปี วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า เพศหญิง (โสด) อายุ 17 – 30 ปี วุฒิ ม.3หรือเทียบเท่า มีสัญชาติไทย […]

รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครนักจิตวิทยาคลินิก(ป.ตรี)/เจ้าพนักงานธุรการ(ปวส.)/เจ้าพนักงานการเงินฯ(ปวส.) 1-7มี.ค.62

    รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารเฉลิมราชย์ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ ภายในวันที่ 1-7 มี.ค.62 โทร. 073-510474 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

เทศบาลเมืองปัตตานี รับสมัครคนงาน129อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ บัดนี้-28ก.พ.62

    กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองปัตตานี รับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไป  1. ปฏิบัติงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ, รถบรรทุกน้ำ, รถบรรทุกกิ่งไม้, รถทั่วไป) จำนวน 18 อัตรา 2. ปฏิบัติงานประจำรถ (รถบรรทุกขยะ, รถบรรทุกน้ำ, รถบรรทุกกิ่งไม้) และปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 53 อัตรา 3. ปฏิบัติงานกวาดขยะ (กวาดถนน, กวาดตลาด) จำนวน 58 อัตรา เอกสารที่ใช้ประกอบใบสมัคร – รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป – สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ – สำเนาใบขับขี่ประเภท1หรือ 2 (เฉพาะตำแหน่งขับรถ) 1 ฉบับ *หมายเหตุ : ผู้สมัครต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตตำบลของเทศบาลเมืองปัตตานีเท่านั้น (ต.จะบังติกอ ต.อาเนาะรู ต.สะบารัง) […]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.18-25ก.พ.62

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ด้านกิจกรรมนักศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวส.ทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคาร 5 ชั้น 2 งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ภายในวันที่ 18-25 ก.พ.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร)) 

มรภ.ยะลา รับสมัคร จนท.ธุรการ(ปวส.)และครูผู้ช่วย(ป.ตรีทางวิทย์+มีใบประกอบวิชาชีพ)สมัครออนไลน์บัดนี้-4ธ.ค.61

    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวส.ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. ครูผู้ช่วย 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรองสาขาวิทยาศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพครู มีประสบการณ์ปฏิบัติการสอนระดับประถมศึกษาในสาระการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนสาธิต อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://resume.yru.ac.th ภายในวันที่ 30 พ.ย.-4 ธ.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ที่ทำการปกครองอำเภอมายอ รับสมัครบัณฑิตอาสา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก ค่าจ้างเดือนละ12,000 รับสมัคร16-17พ.ย.61

    ที่ทำการปกครองอำเภอมายอ จ.ปัตตานี รับสมัครบัณฑิตอาสาสนับสนุนโครงการไทยนิยมยั่งยืน 14 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา มีภูมิลำเนาหรืออาศัยในอำเภอมายอไม่น้อยกว่า 6 เดือน ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอมายอ ภายในวันที่ 16-17 พ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 073-497-015      

(งานคนพิการ)กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา12-16พ.ย.61

    กรมสรรพสามิต รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน 1 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี  คุณสมบัติเฉพาะ :  ได้รับ ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาใดสาขาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ ได้รับ ปวท./อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรือ ได้รับ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ชั้น 1 โทร. 073-332853 ภายในวันที่ 12-16 พ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ […]

กรมการปกครอง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6 22-29ต.ค.61

    กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ อ.สุไหงปาดี และ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา วุฒิ ม.6 ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ชั้น 3 ภายในวันที่ 22-29 ต.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

ทหารพรานลงใต้! กรมทหารพรานที่41 ยะลา รับสมัครทหารกองหนุน-พลเรือนชาย วุฒิ ม.3 สอบเป็น อส.ทพ. บัดนี้-10ต.ค.61

    กรมทหารพรานที่ 41 จ.ยะลา รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 18 – 30 ปี  ส่วนสูง 160 ม. ขึ้นไป/รอบอก ไม่ต่ำกว่า 68/69 ซม. วุฒิ ม.3/เทียบเท่า ขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบ รด.ปี 3 อายุไม่เกิน 30 ปี เงื่อนไข ผู้สมัคร บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างการเป็นจำเลยคดีอาญา มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นผู้พิการทุพลภาพ หรือโรคที่ขัดต่อการเข้ารับราชการทหาร ต้องไม่เป็นผู้ที่ครบกำหนดการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปี 2562 (งดรับผู้ที่เกิด พ.ศ.2541) หลักฐานการรับสมัคร สำเนาบัตรประชาชนตัวเอง บิดา มารดา จำนวน 2 […]

1 2 3