สำนักงานสถิติจันทบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวช. 28ก.พ.-13มี.ค.62

    สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท วุฒิ ปวช.ทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ภายในวันที่ 28 ก.พ.-13 มี.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

ส.ป.ก.จันทบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน18,000 28ก.พ.-8มี.ค.62

    สำนักงาน ส.ป.ก. จันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา อายุไม่เกิน 60 ปี ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส.ป.ก.จันทบุรี ถ.ตากสิน อ.เมือง จ.จันทบุรี ภายในวันที่ 28 ก.พ.-8 มี.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวช.ทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก 21ม.ค.-1ก.พ.62

    สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท วุฒิ ปวช.ทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ภายในวันที่ 21 ม.ค.-1 ก.พ.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

กศน.จันทบุรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการครู ป.ตรีทุกสาขา+วุฒิครู เงินเดือน18,000 17-21ธ.ค.61

    สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล ตำแหน่งพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. และ/หรือคุรุสภาให้การรับรอง กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น ครู กศน.ตำบล ได้ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561