ท่าอากาศยานไทย รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง794อัตรา บัดนี้-15มี.ค.62

    บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว 794 อัตรา คุณวุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท *มีตำแหน่ง ป.ตรีทุกสาขา * รปภ. นอกจากรับวุฒิ ปวช. ยังรับผู้จบ ร.ร.จ่าอากาศ/ร.ร.ชุมพลทหารเรือ/ร.ร.นายสิบทหารบก เปิดรับสมัครบัดนี้-15 มี.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม))

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง วุฒิ ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี38อัตรา บรรจุกทม.-ภูมิภาค รับสมัครบัดนี้-28ก.พ.62

    องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง สำนักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานสารบรรณ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์ พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี (นิเทศศาสตร์บัณฑิต,ศิลปศาสตรบัณฑิต,วารสารบัณฑิต) สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์ พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานควบคุมทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ […]

79อัตรา!! กสทช.รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานกทม-ภูมิภาค ป.ตรี/ป.โท TOEIC500 21ม.ค.-15มี.ค.62

    กสทช. รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ปฏิบัติงานประจำส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง 13 อัตรา 1. ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมหรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 4 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางโทรคมนาคม ทางไฟฟ้าสื่อสาร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ 2. ด้านกฎหมาย 2 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ 3. ด้านเศรษฐศาสตร์ 2 อัตรา ป.ตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 4. ด้านการจัดการทั่วไป 3 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางโทรคมนาคม ทางไฟฟ้าสื่อสาร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้าสื่อสาร ทางโทรคมนาคม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางบริหารธุรกิจ ทางบัญชี ทางการเงิน ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร […]

แอร์เอเชีย รับสมัครงานหลายตำแหน่ง ปฏิบัติงานเชียงใหม่-ดอนเมือง-ภูเก็ต-นครศรีธรรมราช-พัทยา-หาดใหญ่-ร้อยเอ็ด

    หมายเหตุ : ตำแหน่งงานในโพสต์นี้อัพเดทเมื่อวันที่ 5 ต.ค.61 อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังได้ โปรดเช็ครายละเอียดอีกทีที่เว็บไซต์ https://airasia.wd3.myworkdayjobs.com/Careers/4/refreshFacet/318c8bb6f553100021d223d9780d30be หากต้องการสมัครในตำแหน่งใด โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและทำการสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://airasia.wd3.myworkdayjobs.com/Careers/4/refreshFacet/318c8bb6f553100021d223d9780d30be สามารถสมัครงานทางเว็บไซต์ https://airasia.wd3.myworkdayjobs.com/Careers/4/refreshFacet/318c8bb6f553100021d223d9780d30be หรือทาง LinkIn  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัครงาน โปรดโทรสอบถาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-562-5700 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (สำนักงานใหญ่) ตำแหน่งงานว่าง :   1. Security Officer ปฏิบัติงานสนามบินหาดใหญ่ Male or Female, Age between, 23-35 years old. Bachelor’s Degree in any field. Good eye sights of equal or better than normal accepted standards visual in both eyes with good […]

34อัตรา!! สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)รับสมัครลูกจ้างประจำ5ภูมิภาค ปวส./ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-26ก.ย.61

    สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service center: OSS) ใน 5 ภูมิภาค จำนวน 34 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ – 26 กันยายน 2561 คุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบ  ปวส.ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรืออื่น ๆ (หากมีประสบการณ์ด้านงานประสานงาน การบริหารทั่วไป การจัดประชุม งานด้านเอกสาร เลขานุการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ปริญญาตรี สาขาการเงิน การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรืออื่น ๆ ประสบการณ์การทำงาน 10 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจหรือธุรกิจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ) (อ่านรายละเอียดและคุณสมบัติอื่น ๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) […]

1 2 3