งานประเทศจีน!! สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป+มีความรู้ภาษาจีน รับสมัครบัดนี้-19ส.ค.61

    สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ประเทศจีน รับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน 1 อัตรา เงินเดือน 6,000 หยวน ระยะเวลาจ้าง 4 ต.ค.61-30 ก.ย.62 คุณสมบัติเฉพาะ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หากเป็นด้านสาขาเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง และหากมีประสบการณ์ทำงาน หรือเคยใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศจีนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาจีนดีเยี่ยม และทักษะภาษาอังกฤษดี สามารถพิมพ์ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Office โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาตรฐาน และอินเทอร์เน็ต หากสามารถ ทำอินโฟกราฟฟิกได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่ (๑) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ระหว่างวันและเวลาราชการ หรือ (๒) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๙ […]

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ รับสมัครจนท.ผู้ช่วยดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลไทย เงินเดือน7,200หยวน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท+มีความรู้ภาษาจีน บัดนี้-28ก.พ.61

    สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ รับสมัครจนท.ผู้ช่วยดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลไทย เงินเดือน 7,200 หยวน เป็นคนไทย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี จบการศึกษา ป.ตรี และ/หรือ ป.โทจากสถาบันการศึกษาในประเทศจีน (ไม่รวมการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 1 ปี) มีความรู้ภาษาจีนและไทยเป็นอย่างดี สามารถแปลเอกสารและเป็นล่ามไทย-จีนได้ ในงานที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถภาษาจีน HSK ระดับ 6 ขึ้นไป มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีวุฒิภาวะ สามารถจัดการงานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันและจัดลำดับความสำคัญของงานได้ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้ในสำนักงาน รวมทั้งสามารถพิมพ์โปรแกรมภาษาไทยและภาษาจีนได้ หากสามารถใช้โปรแกรมโฟโต้ช็อปหรืออื่นๆ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ  สมัครทางอีเมล์/ไปรษณีย์ บัดนี้-28 ก.พ.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. (86-21) 52609899 ต่อ 814, 819  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร