(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ รับสมัครพนักงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-16ก.พ.62 สมัครทางไปรษณีย์ได้!

    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 1. นักวิชาการ 2 อัตรา ป.ตรีขึ้นไป สาขาพืชสวน วนศาสตร์ พฤกษศาสตร์ พืชศาสตร์ ชีวภาพป่าไม้ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. นักวิชาการ 3 อัตรา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาชีววิทยา สัตวศาสตร์ จุลชีวภาพ กีฏวิทยา 3. นักวิชาการ 1 อัตรา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาเคมี วัสดุศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. นักวิชาการ 1 อัตรา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการบริหารพิพิธภัณฑ์ การจัดการพิพิธภัณฑ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 5. นักวิชาการ 1 อัตรา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแลดล้อม สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 6. […]

(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครพนักงาน ป.ตรี บัดนี้-16ม.ค.62

    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 1 อัตรา ในตำแหน่ง พนักงานบริหาร กองแผนงาน สำนักยุทธศาสตร์และแผน คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อม หลักฐานสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ได้ที่กองบุคลากร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 หรือ Download ใบสมัครได้จาก www.nsm.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข  02 577 9999 ต่อ 1887 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 […]

SCGรับสมัครพนักงาน ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก หลายตำแหน่ง ผ่านระบบออนไลน์

    SCG รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง หลายอัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก โดยผู้สมัครต้องมีผลคะแนน TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป (หรือผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษประเภทอื่น ๆ) ผู้สนใจสมัครโปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและฝากประวัติได้ที่เว็บไซต์ https://career.scg.com/th หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม 0-2586-3333 0-2586-4444 หรือทางอีเมล์ [email protected] หมายเหตุ : ในโพสต์นี้เป็นรายละเอียดโดยย่อ อัพเดทเมื่อวันที่ 11 พ.ย.61 อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในภายหลังได้ โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://career.scg.com/th                              

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครจนท.คาราวานวิทยาศาสตร์ วุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี บัดนี้-28ก.ย.61

    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ปฏิบัติงานคาราวานวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 อัตรา ผู้สนใจ ให้ส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมรูปถ่ายมาที่ อีเมล [email protected] ภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 025779999 ต่อ 1412 (คุณปิยะ)  1. ตำแหน่งนักสื่อสารวิทยาศาสตร์จำนวน 12 อัตรา เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์) หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำงานในวันหยุด ทำงานล่วงเวลา และเดินทางไปต่างจังหวัดได้ มีความสามารถในการพัฒนากิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และการจัดกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการสื่อสารวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการนำเสนอกิจกรรมให้เป็นที่น่าสนใจ และดึงดูดผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูล เชิงวิชาการ ทั้งภาษาไทย […]

(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-30ก.ย.61

    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในตำแหน่งนักวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 6 อัตรา นักวิชาการ ระดับ 4-5 จำนวน 4 อัตรา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ ระดับ 6-7 จำนวน 2 อัตรา ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ขอใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อม หลักฐานสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ได้ที่  กองบุคลากร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข  02 577 9999 ต่อ 1874 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 […]

บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักและไม้ดอก รับสมัครพนักงาน ปฏิบัติงานในลำปาง/เชียงใหม่/ปทุมธานี/สกลนคร และประเทศเมียนมาร์

  บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด ดำเนินการด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชผัก เมล็ดพันธุ์ไม้ดอก อาทิเช่น เมล็ดพันธุ์แตงโม แตงกวา ฟักทอง ข้าวโพด ฯลฯ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราตะวันต้นกล้า เพื่อขาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มากว่า 20 ปี และ กำลังขยายกิจการให้สามารถแข่งขัน ในธุรกิจเมล็ดพันธุ์ หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อบริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด 99/9 ม.4 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000  โทร : 089-0455538 (คุณณรงค์) , 093-7380208 (คุณวันชัย) , 02-958-8476-8 ต่อ 108 , 109 หรือ 116 หมายเหตุ : รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นรายละเอียดโดยย่อ อัพเดทเมื่อวันที่ 16 ส.ค.61 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ในภายหลัง โปรดเช็ครายละเอียดอีกครั้งที่เว็บไซต์ https://www.advanceseeds.com/ […]

(งานรัฐวิสาหกิจ)สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-19ก.พ.61

    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้าง 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี 1. ลูกจ้างทั่วไป สังกัดห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ (หป.คม.) จำนวน 1 อัตรา – ปริญญาตรี สาขาการบริหารจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. ลูกจ้างทั่วไป สังกัดห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา (หป.ชจ.) จำนวน 1 อัตรา – ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาเคมี เคมี-ชีววิทยา วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. ลูกจ้างทั่วไป สังกัดกองบริการธุรกิจนวัตกรรม (กบน.) จำนวน 1 อัตรา – ปริญญาตรีทุกสาขา 4. ลูกจ้างทั่วไป สังกัดสำนักบริหารการคลัง (สกค.) จำนวน 1 อัตรา – ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ งานเลขานุการ อักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ […]

(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การเภสัชกรรม รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.70อัตรา บัดนี้-4ธ.ค.60

    องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 70 อัตรา สังกัดหน่วยงานในกองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 วุฒิ ม.6 34 อัตรา วุฒิ ปวช.ทางด้านช่าง 4 อัตรา สังกัดหน่วยงานในกองการคลังสำรอง โรงงานผลิตยารังสิต 1 วุฒิ ม.6 10  อัตรา สังกัดหน่วยงานในกองบริหารระบบคุณภาพ การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1 วุฒิ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ 5 อัตรา วุฒิ ปวส.ทางด้านวิทยาศาสตร์ 5 อัตรา สังกัดหน่วยงานในกองการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1 วุฒิ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา วุฒิ ปวส.ทางด้านวิทยาศาสตร์ 9 อัตรา เงินเดือน วุฒิ ม.6 9,310 บาท เงินเดือน วุฒิ […]

1 2