สถาบันวัคซีนแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักอำนวยการ และผู้ตรวจสอบภายใน วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ สมัครทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์บัดนี้-15มี.ค.62

Advertisement   สถาบันวัคซีนแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ 1 อัตรา เงินเดือน 47,000-80,000 บาท สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี มีความรู้ความชํานาญและมีประสบการณ์ด้านบริหาร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องที่เทียบในระดับเดียวกัน และต้องมีประสบการณ์ทางการบริหารระดับเดียวกันหรือต่ำกว่าระดับที่สรรหา 1 ระดับ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีผลงาน หรือผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด มีความสามารถด้านการบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับงานสารบรรณงานธุรการ งานเลขานุการผู้บริหาร งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานพัสดุ งานกฎหมาย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการวางแผนกลยุทธ (อ่านรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ผู้ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา เงินเดือน 47,000-85,000 บาท สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 3 ปี หากเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA) หรือเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทําแผนและการบริหารความเสี่ยง (Risk management (อ่านรายละเอียดอื่น […]

กสท.รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา หลายอัตรา สมัครทางไปรษณีย์ บัดนี้-8ก.พ.62

    บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง) เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อและเรียกปฏิบัติงานเมื่อมีอัตราว่าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Agent Cat contact Center หลายอัตรา ประจำ กสท.นนทบุรี อัตราค่าจ้าง 525 บาท/วัน ผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน 35 ปี ปริญญาตรีทุกสาขา สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ มีทักษะการพิมพ์สัมผัส หากมีประสบการณ์เป็น call center จะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม 02-1047084, 02-1047086 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)) ((คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร)) 

(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การคลังสินค้า รับสมัครลูกจ้าง8อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ บัดนี้-11มิ.ย.61

    องค์การคลังสินค้า รับสมัครลูกจ้างเหมาปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา ประจำคลังสินค้าธนบุรี และราษฎร์บูรณะ อัตราเงินเดือน : 9,040 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัคร) ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องส่วนงาน ทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 (10804) ตึกองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2507-5283 หรือ 0-2507-5294 หรือ 0-2507-5295 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กสท รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 1-23มิ.ย.60

  ฝ่ายบริหารและติดตามคุณภาพบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง) 14 อัตรา ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ Agent CAT Contact Center ประจำส่วนบริการสัมพันธ์ (Contact Center) ศูนย์โทรคมนาคม ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 1-23 มิ.ย.60 ตามรายละเอียดในเอกสารด้านล่างนี้ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร