(สมัครออนไลน์)สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุทำงาน วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-8พ.ค.61

Advertisement     หมายเหตุ : สภากาชาดไทย ไม่ใช่หน่วยงานราชการ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ขยายรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 1. หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7 ฝ่ายตรวจสอบ 2 สำนักงานตรวจสอบ จำนวน 1 อัตรา (คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท+มีประสบการณ์) 2. พยาบาล 3-5 ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จำนวน 1 อัตรา (คุณวุฒิ ป.ตรี+มีประสบการณ์+มีใบประกอบวิชาชีพ) 3. พยาบาล 3-5 ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา (คุณวุฒิ ป.ตรี+มีใบประกอบวิชาชีพ) 4. พยาบาล 3-5 งานรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา (คุณวุฒิ ป.ตรี+มีใบประกอบวิชาชีพ) 5. เภสัชกร 3-6 ฝ่ายผลิตวัคซีน สถานเสาวภา จานวน 1 […]