การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ม.3 บัดนี้-6มี.ค.60

การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยกองจัดการเดินรถเขต 2 ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 2 รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงานเพื่อทำหน้าที่พนักงานธุรการ (ปฏิบัติประจำสำนักงาน) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 310 บาท เปิดรับสมัคร 27 ก.พ.-6 มี.ค.60 ณ กองจัดการเดินรถเขต 2 ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 2 การรถไฟแห่งประเทศไทย อาคารสถานีรถไฟนครราชสีมา ชั้น 2 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในวันและเวลาราชการ        

(ด่วน!)การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ม.3 บัดนี้-25ม.ค.60

การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยงานเดินรถแขวงนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงานเพื่อทำหน้าที่พนักงานคุมประแจ 6 อัตรา เพศชาย วุฒิ ม.3 เปิดรับสมัคร 16-25 ม.ค.60

(งานรัฐวิสาหกิจ)สวนสัตว์นครราชสีมา รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช/ปวส/ป.ตรี บัดนี้-15ม.ค.60

สวนสัตว์นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างโครงการเชิงธุรกิจ 4 อัตรา และ ลูกจ้างโครงการอนุรักษ์และเพาะพันธุ์สัตว์ป่าหายาก 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2560 และ ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป สวนสัตว์นครราชสีมา ภายในวันที่ 1-15 ม.ค.60 ลูกจ้างโครงการเชิงธุรกิจ 4 อัตรา  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม    ลูกจ้างโครงการอนุรักษ์และเพาะพันธุ์สัตว์ป่าหายาก 2 อัตรา คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม   

สวนสัตว์นครราชสีมา รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ป.ตรี บัดนี้-17พ.ย.59

สวนสัตว์นครราชสีมา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างโครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้นในสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์นครราชสีมา 4 อัตรา 1. ลูกจ้างโครงการแผนงานนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ ปฏิบัติงานวิทยากรนำโครงการนำนักเรียนฯ ฝ่ายการศึกษา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท จำนวน 2 อัตรา.. คุณสมบัติเฉพาะ – วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทางสัตวศาสตร์, วนศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ครุศาสตร์, ศิลปศาสตร์, นิเทศศาสตร์, ออกแบบนิเทศศิลป์, เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ – มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษาของแหล่งเรียนรู้ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ – มีทักษะงานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ – มีทักษะความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ – มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม แก่การปฏิบัติหน้าที่ – มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกบริการ – มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง – มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในการติดต่อประสานงาน และการทำงานเป็นทีม – มีความกระตือรือร้น มีความละเอียด รอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ – […]

(19อัตรา)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครงานวุฒิ ปวช./ปวส. เงินเดือน12,690 รับสมัคร3-5ส.ค.59

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ลูกจ้างช่าง (ลชง.) แก้ไฟฟ้าขัดข้อง สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 13 อัตรา 2. ลูกจ้างช่าง (ลชง.) สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 7 อัตรา 3. ลูกจ้างบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ลบค.) สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ 1. ผู้สมัครตำแหน่งลูกจ้างช่าง (ลชง.) แก้ไฟฟ้าขัดข้อง, ลูกจ้างช่าง (ลชง.) ต้องมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ กรณีไม่มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ยินยอมให้ใช้ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ในการสมัครได้ โดยการไฟฟ้าจะจ้างในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และจ้างในอัตราค่าจ้างเดือนละ 12,690 บาท เท่านั้น […]

มูลนิธิมกุฎคีรีวันเพื่อคนตาบอด รับสมัครครูวุฒิ ป.ตรี สอนเด็กพิการ บัดนี้-18ก.ค.59

มูลนิธิมกุฎคีรีวันเพื่อคนตาบอดรับสมัครครูปฏิบัติการสอน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัคร 13-18 ก.ค.59 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่1 คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่2