(สมัครทางอีเมล์ได้)สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-30ก.ย.60

  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ 1. หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา เงินเดือน 45,000-79,700 บาท 1) สำเร็จการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2) มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ – สำเร็จ ป.ตรี ต้องมีประสบการณ์ตรงไม่น้อยกว่า 10 ปี – สำเร็จ ป.โท ต้องมีประสบการณ์ตรงไม่น้อยกว่า 8 ปี – สำเร็จ ป.เอก ต้องมีประสบการณ์ตรงไม่น้อยกว่า 5 ปี 3) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 2. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ชำนาญการ 1 อัตรา เงินเดือน 30,000-54,600 บาท […]

(ด่วน!สมัครทางอีเมล์/ไปรษณีย์)สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน วุฒิป.ตรี บัดนี้-30เม.ย.60

  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (จ้างเหมาปฏิบัติงาน) 1 อัตรา เงินเดือน 16,000 บาท เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์/อีเมล์ บัดนี้-30เม.ย.60 ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน16,000บัดนี้-30เม.ย.60

  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (จ้างเหมาบริการ) 1 อัตรา เงินเดือน 16,000 บาท เปิดรับสมัครบัดนี้-30 เม.ย.60 ทางไปรษณีย์/อีเมล์ ตามรายละเอียดในเอกสารด้านล่างนี้  

(สมัครทางอีเมล์/ไปรษณีย์)สทน.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน16,000 บัดนี้-12เม.ย.60

  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) สำนักงานใหญ่ จ.นครนายก รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (จ้างเหมาปฏิบัติงาน) 1 อัตรา เงินเดือน 16,000 บาท วุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัครทางอีเมล์/ไปรษณีย์ บัดนี้-12 เม.ย.60  

(สมัครทางไปรษณีย์/อีเมล์ได้)สทน. รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-28ก.พ.60

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) สำนักงานใหญ่ รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 16,000 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัครบัดนี้-28 ก.พ.60 (สมัครทางไปรษณีย์หรืออีเมล์ได้)