สมัครแล้วสัมภาษณ์ทันที!! ธ.กรุงเทพ รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ป.ตรีขึ้นไป 29ก.ย.นี้ ณ สำนักงานใหญ่สีลม

    ธนาคารกรุงเทพเปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถเข้าเป็นพนักงานของธนาคาร จำนวนหลายอัตรา ในงาน "Bangkok Bank Walk-in Interview" ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสาร และสัมภาษณ์ในวันงาน วันที่: วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา: 8.30-14.00 น. สถานที่: ชั้น 29 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม ตำแหน่งงานที่เปิดรับ เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำสาขา) พนักงานโอนเงินต่างประเทศ (ประจำสาขา) รายละเอียดตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำสาขา) Marketing Officer ให้บริการลูกค้าด้วยการแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า วางแผนและเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนให้แก่ลูกค้าแต่ละกลุ่ม รายละเอียดตำแหน่งงาน พนักงานโอนเงินต่างประเทศ (ประจำสาขา) Foreign Remittance Officer ให้บริการลูกค้าด้านการแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ให้บริการด้านเงินโอนต่างประเทศ แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารที่เหมาะสมกับลักษณะลูกค้าที่มาใชบริการด้านต่างประเทศ สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสาขาในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด พื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป […]

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครงานหลายอัตราผ่านระบบออนไลน์ มีตำแหน่งสำหรับคนพิการด้วย!!

    ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา  ตำแหน่งงาน หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-L) สังกัด สำนักงานธุรกิจกำแพงเพชร – 471 ตำแหน่งงานด้าน Business Risk and Macro Research – 466 รองผู้อำนวยการฝ่าย / หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส กลั่นกรองสินเชื่อ (ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่) – 470 เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด – 469 เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ สินเชื่อธุรกิจ SME (AO-L) สังกัด สำนักงานธุรกิจปากน้ำ – 467 เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ สินเชื่อธุรกิจ SME (AO-L) สังกัด สำนักงานธุรกิจเทพศิรินทร์ […]

(สมัครออนไลน์ได้) SMEBank รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-31ต.ค.59

  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) รับสมัครงาน 8 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา – ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี – การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารงานบุคคล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง – สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office ได้ – มีความรู้ด้านงานบริหารบุคคลและการประเมินผล – มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี – มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 4 อัตรา – ชาย/หญิง อายุ 22-45 ปี – การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านตรวจสอบ สอบทานสินเชื่อ การบริหารความเสี่ยง […]

(สมัครแล้วสัมภาษณ์ทันที) ธ.กรุงศรีฯ รับสมัครงาน15ต.ค.59 หลายอัตรา หลายพื้นที่ในกทม.และปริมณฑล

ทำได้ รับไปเลยผลตอบแทนที่เหนือกว่า กับ “Incentive Program” ของกรุงศรี กรุงศรีเปิดรับคนรุ่นใหม่ไฟแรงรักในงานขาย เพื่อเติบโตก้าวหน้าร่วมไปกับเรา พร้อมรับผลตอบแทนที่มากกว่าตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงาน สมัครและสัมภาษณ์ทันทีในงาน walk-in interview วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 14.00 น. ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสำนักงานใหญ่ ถนนพระรามที่ 3  ตำแหน่งงานที่เปิดรับสำหรับงานเครือข่ายการขาย *เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (CSR) *ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (ABM)  * เจ้าหน้าที่บริการธุรกิจ (UTL) *ผู้จัดการสาขา (BM) คุณสมบัติ 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา 2. อายุไม่เกิน 45 ปี  3. มีประสบการณ์ทางด้านงานขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร มีใจรักงานบริการและงานที่ท้าทาย 4. หากมีประสบการณ์ตรงในงานด้านการขายสินเชื่อ ประกันชีวิต บัตรเครดิต กองทุนประกันวินาศภัย สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจขนาดย่อมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ทำงาน • สุขุมวิท 101, ลาดกระบัง, […]

(หลายอัตรา สมัครออนไลน์ กทม.-ภูมิภาค) ธ.กรุงไทย รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-30ต.ค.59

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครลูกจ้างทำหน้าที่ติดตามหนี้รายย่อยภาคสนาม (Field Collection) หน้าที่และความรับผิดชอบ – ติดตามหนี้ภาคสนามสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับมอบหมาย – เก็บเอกสารเพื่อประกอบการปรับโครงสร้างหนี้ เช่น สำเนาบัตรประชาชน, สลิปเงินเดือน, หนังสือยินยอมให้เช็คข้อมูลเครดิต, แบบฟอร์มการประมาณการรายได้และรายจ่าย, ใบคำขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด – ตรวจสอบที่พักอาศัย, ที่อยู่กิจการ, และสัมภาษณ์รายได้-ค่าใช้จ่ายของลูกหนี้, ถ่ายภาพสถานประกอบการ และบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย โดยให้ลูกหนี้ลงนามรับรอง – ตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ เพื่อแจ้งหน่วยงานผู้ดูแลลูกหนี้ให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องในระบบฐานข้อมูลของธนาคาร – ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน – ปฏิบัติหน้าที่ในกรุงเทพและปริมณฑล (ประจำสำนักงานธนาคารกรุงไทยอาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ หลังเซนทรัลพระราม 9) จำนวนหลายอัตรา – ปฏิบัติหน้าที่ในเขตภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น, นครราชสีมา, อุบลราชธานี, มหาสารคาม, และอุดรธานี จำนวนหลายอัตรา (กรุณาระบุจังหวัดที่ต้องการปฏิบัติงานในขั้นตอนการกรอกใบสมัคร) คุณสมบัติ – เพศชาย/หญิง อายุ 22-36 ปี – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปวส. (หรือเทียบเท่า) […]

ธ.ธนชาตรับสมัครงานหลายอัตรา สมัครแล้วสัมภาษณ์ทันที20ส.ค.59 ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่-ป.ตรีทุกสาขา

ธนาคารธนชาต รับสมัครงานหลายตำแหน่ง หลายอัตรา สมัครแล้วสัมภาษณ์ทันทีในวันที่ 20 ส.ค.59 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องเรอนัวร์ ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ โดยผู้สมัครสามารถกรอกประวัติล่วงหน้าเพื่อลงทะเบียนที่ [email protected] รับ ป.ตรีไม่จำกัดสาขา ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ธ.กรุงศรีฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา-หลายอัตรา-ปฏิบัติงานทั่วประเทศ มีรถรับส่งไปสมัครงาน!!!

ทำได้ รับไปเลยผลตอบแทนที่เหนือกว่ากับ “Incentive Program” ของกรุงศรี กรุงศรีเปิดรับคนรุ่นใหม่ไฟแรง รักในงานขาย เพื่อเติบโตก้าวหน้าร่วมไปกับเรา พร้อมรับผลตอบแทนที่มากกว่าตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงาน สมัครและสัมภาษณ์ทันทีในงาน walk-in interview วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559  เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ชั้น 9  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ถนนพระรามที่ 3 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสำหรับงานเครือข่ายการขาย * ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (ABM) * เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (CSR)                                          คุณสมบัติ 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา 2. อายุไม่เกิน […]

1 2