ช่อง7 รับสมัครงานวุฒิ ป.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisement   หมายเหตุ : ตำแหน่งงานในโพสต์นี้อัพเดทเมื่อวันที่ 7 ก.ย.61 อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียได้ในภายหลัง โปรดเช็คอีกครั้งที่เว็บไซต์ http://job.ch7.com/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกสรรหาและพัฒนาพนักงาน 998/1 ซอยร่วมศิริมิตร (พหลโยธิน 18/1) ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0 2495 7777 ต่อ 520 และ 522 หากสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม แผนกสรรหาและพัฒนาพนักงาน โทร. 0 2495 7777 ต่อ 520 และ 522 หากต้องการสมัครในตำแหน่งใด โปรดสมัครทางเว็บไซต์ http://job.ch7.com/ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร   พนักงาน สังกัดงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ  เพศชาย อายุระหว่าง 25 – 35 ปี วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. / ปริญญาตรี สาขาวิชา ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า, […]