ธนาคารออมสินภาค16 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน รับสมัครบัดนี้-5ธ.ค.60

Advertisement     ธนาคารออมสินภาค 16 การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภาคนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในพื้นที่สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การตลาด การจัดการ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 35 ปี เปิดสมัครทางเว็บไซต์ https://job.gsb.or.th บัดนี้-5 ธ.ค. 2560 หากมีข้อสงสัยในการสมัคร โปรดสอบถามฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2299 8000 ต่อ 030211-12 และ 030221    

(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การสะพานปลา รับสมัครพนักงานวุฒิ ปวช/ปวส บัดนี้-13ม.ค.60

องค์การสะพานปลา รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 ปฏิบัติงานที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพรและหลังสวน ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1 วุฒิ ปวช. สาขาบัญชี มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับรถยนต์  2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 ปฏิบัติงานที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพรและหลังสวน ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1 วุฒิ ปวส. สาขาช่างกล สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับรถยนต์  ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพรและหลังสวน ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1 เลขที่ 400 หมู่ที่ 8 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 บัดนี้-13 ม.ค.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม