องค์การสุรา รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งวิศวกร/นักวิทย์(เคมี,จุลชีวะ,เทคโนชีวภาพ) บัดนี้-21ธ.ค.61

    องค์การสุรา รัฐวิสาหกิจในกรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 1. นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หากมีประสบการณ์ใช้เครื่อง HPLC หรือ GC จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. นักวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ) 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลียีชีวภาพ หรือจุลชีววิทยา หากมีประสบการณ์ใช้เครื่อง HPLC หรือ GC จะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. วิศวกร 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีใบประกอบวิชาชีพ มีความสามารถใช้โปรแกรม CAD  สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-21 ธ.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การสุรา รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สมัครทางไปรษณีย์/อีเมล์3-21ธ.ค.61

    ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ระดับ 3 ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตำแหน่งที่รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาและคุณสมบัติอื่น ๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) นักวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ) จำนวน 1 อัตรา (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาและคุณสมบัติอื่น ๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)  วิศวกร จำนวน 1 อัตรา (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาและคุณสมบัติอื่น ๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์/ทางไปรษณีย์ 3-12 ธ.ค.61 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม แผนกบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหาร องค์การสุราฯ โทร. 06 3854 5016 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร 

องค์การสุรา รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิ ป.ตรีสิ่งแวดล้อม สมัครทางอีเมล์/ไปรษณีย์ บัดนี้-16พ.ย.61

    องค์การสุรา กรมสรรพาสามิต รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ระดับ 3 ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้สมัครต้องมีอายุ 22-28 ปี วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาสิ่งแวดล้อมหรือเทียบเท่า หากมีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.liquor.or.th ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์ บัดนี้-16 พ.ย.61 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม 0 3854 1004-5 ต่อ 1008-9  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การสุรา รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ-บริหาร ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก27ส.ค.-14ก.ย.61

    องค์การสุรา รัฐวิสาหกิจในกรมสรรพสามิต รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการและระดับผู้บริหาร คุณวุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก เปิดรับสมัคร 27ส.ค.-14ก.ย.61 (สมัครด้วยตนเอง/สมัครทางไปรษณีย์/สมัครทางอีเมล์) คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (ระดับปฏิบัติการ)   คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (ระดับผู้บริหาร)      

งานเดินรถแขวงฉะเชิงเทรา รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ม.3 17-25พ.ค.61

    งานเดินรถแขวงฉะเชิงเทรา การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่พนักงานคุมประแจฯ 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 330 บาท เปิดรับสมัคร 17-25พ.ค.61 ณ ที่ทำการงานเดินรถแขวงฉะเชิงเทรา ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม    

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน19,460 บัดนี้-22ธ.ค.60

    องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 19,460 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์และความสามารถพิเศษ – มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Ofiice เช่น Word, Excel และ Power Point – มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน หรือด้านการตรวจสอบบัญชีมาไม่น้อยกว่า 1-2 ปี – หากมีวุฒิบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่ CIA, CPIAT จะไดรับการพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-22 พ.ย.60 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม