สำนักงานเขตคลองเตย รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ 31อัตรา 5-23ก.พ.61

Advertisement     สำนักงานเขตคลองเตย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. พนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท 2. พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 17 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท 3.  คนประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) บ1 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท (เพศชาย) 4. คนประจำรถ (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) บ1 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท (เพศชาย) 5. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) ส1 จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน […]