งบฯ กลาโหม 203,282 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 11,248.6 ล้านบาท

Advertisement งบประมาณของกระทรวงกลาโหมในร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ตั้งไว้ 203,281 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2564 กว่า 10,000 ล้านบาท วันนี้ (31 พ.ค.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการพิจารณางบประมาณประจำปี 2565 หนึ่งในกระทรวงที่น่าจับตามองคือ กระทรวงกลาโหม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 203,282 ล้านบาท ซึ่งจากเดิมเมื่อปี 2564 จัดสรรไว้ที่ 214,530.6 ล้านบาท ลดลง 11,248.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.2 ซึ่งเป็นการปรับลดทุกหน่วยงานในกระทรวงกลาโหม Advertisement โดยจัดสรรงบประมาณของ กองทัพบก 99,376.8 ล้านบาท จากเดิมปี 2564 จำนวน 105,979.8 ล้านบาท ,กองทัพเรือ 41,307.4 ล้านบาท จากเดิม 42,437.1 ล้านบาท ,กองทัพอากาศ 38,404.8 ล้านบาท […]