ก.แรงงาน แจงไม่เกิน ก.ย.นี้ ลุ้นขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ หลังถูกแช่นิ่งมา2ปี

Advertisement อดใจอีกนิด! ปลัดแรงงาน แจงไม่เกิน ก.ย.นี้ ลุ้นขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ หลังถูกแช่นิ่งมา 2 ปี รอบอร์ดค่าจ้าง พิจารณาข้อสรุป ให้เป็นที่พึงพอใจทุกฝ่าย วันที่ 4 เม.ย.65 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้าง (บอร์ดค่าจ้าง) ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ ว่า หลังจากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศไม่ได้มีการปรับขึ้นมานาน 2 ปี ล่าสุดมีการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว โดยขณะนี้ประสานให้คณะกรรมการค่าจ้างจังหวัด เก็บข้อมูลและสำรวจรายได้เฉลี่ยของประชาชนในแต่ละจังหวัดภายในเดือนเมษายน-พฤษภาคม เพื่อทำสรุปข้อมูลเสนอมาที่ส่วนกลาง Advertisement เมื่อได้ข้อมูลจากทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้ว คณะทำงานฝ่ายวิชาการของส่วนกลาง จะจัดทำข้อมูลรายละเอียดในภาพรวมคาดว่าประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม จะมีการเสนอให้บอร์ดค่าจ้างพิจารณา ซึ่งจะต้องพิจารณาจากหลายปัจจัย และคาดว่าต้องใช้เวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายนหารือจนกว่าจะได้ข้อสรุป แต่โดยหลักๆ ตั้งใจจะให้แล้วเสร็จเร็วที่สุดภายในเดือนสิงหาคม หรืออย่างช้าต้องไม่เกินเดือนกันยายนนี้ Advertisement ผู้สื่อข่าวถามว่า มีแนวโน้มจะได้ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศหรือไม่ นายบุญชอบ กล่าวว่า ยังไม่ทราบ เพราะต้องพิจารณาจากหลายปัจจัย ที่สำคัญบอร์ดค่าจ้างเป็นการหารือในรูปแบบไตรภาคี คือ มีทั้งฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และฝ่ายข้าราชการ ที่จะต้องหารือเพื่อให้ได้ข้อยุติเป็นที่พึงพอใจกับทุกฝ่าย “แต่โดยความเห็นส่วนตัว มองว่าที่ผ่านมา 2 […]

ราชกิจจาฯประกาศค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่ มีผล1เม.ย.นี้ ชลบุรี-ภูเก็ต-ระยองได้เยอะสุด330บาท

  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ทั่วประเทศใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างแล้ว บังคับใช้ 1 เม.ย.นี้ 21มี.ค.2561 นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า เมื่อวันที่ 19 มี.ค.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9) ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นตามที่กฎหมายกําหนด เมื่อวันที่ 17 ม.ค.ที่ผ่านมา และมีมติเห็นชอบให้กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 79 (3) และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการค่าจ้างจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้  ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 31 ต.ค. 2559  ข้อ 2 ให้กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ […]