ตร.ขอเลื่อนเวลาบังคับใช้ “คาร์ซีท” เหตุยังแพง-ตกลงมาตรฐานไม่ได้

Advertisement ‘กมธ.คมนาคม’ เผย ‘ตร.’ ขอขยายเวลาออกกำหนดการใช้‘คาร์ซีท’ เหตุยังติดขัดเรื่องมาตรฐาน-ราคา ระบุ‘กรมศุลกากร’อยู่ระหว่างออกประกาศยกเว้นภาษีนำเข้า บรรเทาผลกระทบประชาชน เมื่อเวลา 14.10 น.วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่รัฐสภา นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงการพิจารณาแนวทางการบรรเทาผลกระทบของประชาชน จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จราจรทางบก เกี่ยวกับที่นั่งเด็กหรือคาร์ซีท ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้วันที่ 5 กันยายน นี้ Advertisement ทั้งนี้ ปรากฏว่าในกฎหมายดังกล่าวมีประเด็นที่อาจเกิดผลกระทบต่อประชาชน จึงมีข้อสังเกตจากสภาส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) โดยชี้ประเด็นเรื่องราคาที่ค่อนข้างสูง ประชาชนเข้าถึงยาก จึงต้องส่งเสริมให้ผลิตในประเทศ ลดภาษี และควบคุมราคา ขณะเดียวกัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) จะต้องจัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายนี้โดยเร็ว และให้กำหนดเรื่องแบบที่นั่ง ซึ่งมี 3 ประเภท คือ ที่นั่งพิเศษ , ที่นั่งนิรภัย และวิธีการอื่นใดเพื่อความปลอดภัย […]

เพจดังโอด “คาร์ซีต” 2วันราคาพุ่งเกือบ3พัน แนะรัฐช่วยเหลือ-อย่าผลักภาระ

แม่เพลีย! เพจดัง โอด ‘คาร์ซีต’ ราคาพุ่ง ผ่านไปสองวัน ขึ้นมา 3 พันบาท แนะออกมาตรการช่วยเหลือผู้ปกครอง อย่าผลักภาระให้ปชช. ชี้เมืองนอก ราคาถูกกว่ามาก กรณี ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยมีใจความสำคัญ ให้ผู้ที่อยู่ในรถยนต์ ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะขับรถยนต์ โดยเฉพาะ คนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือนั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 5 กันยายน นี้ ต่อเรื่องนี้ เฟซบุ๊กเพจ เลี้ยงลูกอย่างมีความสุข by mommy Arpan โพสต์ข้อความถึงราคาคาร์ซีตที่เพิ่มขึ้นหลังประกาศดังกล่าว ระบุว่า เกินไปมากอ่ะ เราจะเปลี่ยน car seat ให้พสุเพราะโตแล้ว จะเปลี่ยนมาใช้เหมือนของพระพาย ตอนนั้นเราซื้อของพระพายแค่ 5,400 เองของเด็กโต […]

ตร.แจงยิบรายละเอียด เด็กอายุไม่ถึง6ปี ต้องนั่งคาร์ซีท บังคับใช้5ก.ย.

ตร.แจงยิบรายละเอียด เด็กอายุ ไม่เกิน 6 ปี ต้องนั่ง ‘คาร์ซีต’ บังคับใช้ 5 ก.ย. เร่งทำความเข้าใจกับประชาชน โดยยังไม่มีการจับปรับ เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 9 พ.ค.65 ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผบช.น.โฆษกบช.น. ชี้แจงถึงกรณี ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยมีใจความสำคัญ ให้ผู้ที่อยู่ในรถยนต์ ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะขับรถยนต์ โดยเฉพาะ คนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือนั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ โดยระบุว่า กฎหมายนี้ จะมีการผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายใน 120 วัน หรือ มีผลบังคับใช้วันที่ 5 กันยายน แต่ข้อกฎหมายยังให้เวลาอีก […]

มีผลบังคับใช้แล้ว! เด็กต่ำกว่า6ขวบ ต้องนั่งคาร์ซีท ฝ่าฝืนปรับ2พัน

ประกาศ ปรับแก้ พ.ร.บ.จราจรทางบก เด็กอายุไม่เกิน 6 ขวบ ต้องนั่งคาร์ซีท ฝ่าฝืนปรับ 2 พันบาท มีผลบังคับใช้ 5 ก.ย.นี้ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก โดยมาตรา 7 ให้ยกเลิกความในมาตรา 123 แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน อาทิ คนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่น ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์ คนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือนั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ คนโดยสารที่มีความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะนั่งแถวตอนใด ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือคนโดยสารมีเหตุผลทางสุขภาพอันไม่สามารถรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งได้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง แต่บุคคลนั้นต้องมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท […]