กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครบรรจุครู ตชด. 100 อัตรา

Advertisement Advertisement   กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครู ตชด. 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-30 กรกฎาคม 2564 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 * รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564. โดยวิธีการคัดเลือก * 1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง ครู (ปท 1) ในสังกัดต่าง ๆ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 100 อัตรา ดังนี้ 1.1 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 1 จำนวน 3 อัตรา 1.2 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จำนวน 4 อัตรา 1.3 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 […]