โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครครูและเจ้าหน้าที่ 48 อัตรา

Advertisement   โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูและเจ้าหน้าที่ 48 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ตั้งแต่วันที่ 3-20 กันยายน 2564 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาสามัญ 1. ครู (ภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา 2. ครู (คณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา 3. ครู (ฟิสิกส์) จำนวน 1 อัตรา 4. ครู (เคมี) จำนวน 1 อัตรา 5. ครู (ชีววิทยา) จำนวน 1 อัตรา 6. ครู (เทคโนโลยี) จำนวน 1 อัตรา 7. ครู […]