สพฐ.แจงปม ‘ครูเก่ง’ เขียนจม.ลาออก ชี้เป็นเหตุผลส่วนตัว ยังไม่อนุญาตให้ลาออก

Advertisement สพฐ.แจงแล้วปม ‘ครูเก่ง’ เขียนจม.ลาออก ชี้เป็นเหตุผลส่วนตัว พบหนังสือลาออกไม่เป็นไปตามระเบียบ ก.ค.ศ. แจ้งให้ไปแก้ให้ถูกต้อง จึงยังไม่อนุญาตให้ลาออก เมื่อวันที่ 12 พ.ย.64 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยถึงกรณีที่มีข้าราชการครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ โพสต์หนังสือขอลาออก พร้อมให้เหตุผลว่า เป็นเพราะระบบการประเมินและการทำเอกสารที่มากเกินไป ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์นั้น นายอัมพร กล่าวว่า จากการสอบถามข้อเท็จจริงจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ต้นสังกัดโรงเรียนของข้าราชการครูรายดังกล่าว พบว่าผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ข้าราชการครูรายดังกล่าวทำหน้าที่ครูผู้สอนนักเรียนชั้นอนุบาล 3 มีนักเรียน 28 คน โดยไม่ได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่น เนื่องจากเพิ่งย้ายมาเมื่อปลายปีการศึกษา 2563 ต่อมาด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางโรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site ได้ จึงจัดในรูปแบบ On Hand และ On Demand โดยผู้บริหารโรงเรียนมอบหมายให้ครูแต่ละคน ออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น พร้อมกับรายงานให้ผู้บริหารโรงเรียนได้รับทราบเป็นระยะ เพื่อเป็นการกำกับ ติดตาม […]