สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 29มิ.ย.-5ก.ค.65

Advertisement Advertisement   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1) ตำแหน่ง ครูผู้สอน 4 อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านดอนแดง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านบ้านธาตุ ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน – ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษา เนื้อหาวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต – ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 5 […]

โรงเรียนมุกดาหาร รับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาชีววิทยา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-27มิ.ย.65

  โรงเรียนมุกดาหาร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนวิชาชีววิทยา วุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-27มิ.ย.65 รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม

รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 5,000 บาทถ้วน ถกสนั่น ยุคนี้ยังมีอยู่?

วิจารณ์ยับ! รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 5,000 บาทถ้วน โลกออนไลน์ถามค่าตอบแทนแค่นี้ จะรอดยังไงในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ 25 ม.ค. 2565 – กลายเป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์ต่อกันอย่างมากมาย ในโลกโซเชียลมีเดีย ภายหลังจากที่แฟนเพจเฟซบุ๊ก สมัครงาน สอบราชการ โพสต์ข้อความ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม หมู่ที่ 1 บ้านสำเภาล่ม ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ซึ่งคงไม่ผิดแปลก และถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่อย่างใด หากเงินเดือนที่ตั้งไว้ไม่อยู่ที่ 5,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร – ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า ในสาขาใดสาขาหนึ่ง ดังนี้ 1) สาขาวิชาภาษาไทย 2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3) สาขาวิชาสังคมศึกษา และ 4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ […]

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา

  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 มกราคม 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 5 อัตรา 1. กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย 2 อัตรา 2. กลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษา 1 อัตรา 3. กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา 4. กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางการศึกษาอื่นที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีวิชาเอกตรงตามอัตราว่างที่เปิดรับสมัคร 2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิว่ามีสิทธิ์ประกอบวิชาชีพเสมือนเป็นผู้ได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. […]

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-19 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่ครูผู้สอน วุฒิ ป.ตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,680 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 1.สาขาวิชาการเลขานุการ 2 อัตรา 2. สาขาวิชาคหกรรม 1 อัตรา 3. สาขาวิชาการโรงแรม 1 อัตรา 4. สาขาวิชาการออกแบบ 1 อัตรา 5. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1 อัตรา 6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 1 อัตรา 7. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3 อัตรา ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกพร้อมหลักฐานได้ ณ งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ตั้งอยู่เลขที่ 90 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง […]

โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 11 อัตรา

  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-20 ตุลาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง – กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกภาษาไทย 3 อัตรา – กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 3 อัตรา – กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา – กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา – กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา – กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 2.2.1 เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอก ภาษาไทย สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ สาขาวิชาเอกภาษาจีน สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเอกสังคม ศึกษา สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 2.2.2 […]

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 34 อัตรา

  วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-27 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วุฒิ ป.ตรี กลุ่มวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา กลุ่มวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง 1 อัตรา กลุ่มวิชา ช่างกลโรงงาน 1 อัตรา กลุ่มวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา กลุ่มวิชา การบัญชี 2 อัตรา กลุ่มวิชา การโรงแรม 1 อัตรา กลุ่มวิชา ภาษาไทย 1 อัตรา กลุ่มวิชา สังคม 1 อัตรา กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ […]

ครูอัตราจ้างนับร้อย โวยไม่ได้เงิน 11 เดือน หวั่นถูกลอยแพ

วันนี้ (9 ส.ค. 64) เวลา 13.00 น. กลุ่มครูอัตราจ้าง รวมไปถึงกลุ่ม บุคลากรอัตราจ้างสาธารณสุข อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง รวมตัวกันประมาณ 100 คน เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อยื่นหนังสือทวงถามความคืบหน้าในการตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อนำโครงการครูอัตราจ้าง อ.แม่เมาะ ประจำปี 2563 เข้าพิจารณาและอนุมัติงบประมาณดังกล่าว ปีละ 9 ล้านบาทเศษ ซึ่งมีโรงเรียนที่รองบประมาณอยู่กว่า 20 แห่ง ครูอัตราจ้าง 52 คน และบุคลากรอัตราจ้างทางสาธารณสุข ได้เดินทางมาเรียกร้องและยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ แล้ว 2 ครั้ง เมื่อเดือน ก.ค. 64 แต่ก็ยังไม่ได้รับความคืบหน้า จนกระทั่งเดินทางมากันเป็นครั้งที่ 3 ก็พบว่าเรื่องช้ามาก ขณะนี้ไม่ได้รับเงินเดือนมาเข้าเดือนที่ 11 แล้ว และกลัวว่าเมื่อหมดปีงบประมาณในเดือน ก.ย. 64 จะไม่ได้รับเงินเดือนกันแม้แต่บาทเดียว ทั้งที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสอนเด็กนักเรียนมาตลอดทั้งปี สำหรับการมาเรียกร้องครั้งนี้ มี นายศรัญยู มีทองคำ […]

ครูวอน รมต.ศธ. เห็นใจ หลังครูอัตราจ้างเกือบ 2 พันคน ถูกเลิกจ้างสิ้นเดือนนี้

ครูอัตราจ้าง วอน รมต.ศธ. หาทางออกเยียวยา หลังครูเกือบ 2 พันคน จ่อถูกเลิกจ้างสิ้นเดือนสิงหาคม ชี้ทำหน้าที่เหมือนครูทุกอย่าง แต่กลับถูกเลิกจ้างเพราะข้ออ้างไม่มีงบ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยรส ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ครูวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน จ.อุดรธานี ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก นู๋แพมแพม แก้มป่อง ระบุว่า บุคลากรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กำลังจะถูกเลิกจ้าง โดยเธอตั้งคำถามว่าพวกเราควรตกงานไหม ในสถานการณ์แบบนี้ กระทรวงศึกษาธิการต้องรับผิดชอบไหม พวกเราสอบเข้ามาในตำแหน่งนี้ ไม่ได้แลกตำแหน่งมาเหมือนหมาแลกถังน้ำ ทำงานหน้าที่ครูก็ทำเต็มศักยภาพ สามารถมาดูได้ที่โรงเรียน นอกเหนือจากงานครูก็ยังมีงานอื่น ๆ ที่พวกเราทำ เช่น การเยี่ยมบ้าน และล่าสุดก็มีหนังสือด่วนออกมาให้ไปสำรวจเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนเพื่อจัดสรรอินเทอร์เน็ตให้นักเรียนทั้ง ๆ ที่บ้านนักเรียนอยู่ในป่า ในสวนยาง ไม่มีสัญญาณ หนังสืออกมาวันอาทิตย์ ให้ส่งวันพุธ ก่อนหน้านี้ก็มีการให้สำรวจกล่อง จานดาวเทียม 1 ปี ผ่านไปก็ยังไม่ได้อะไรเลย พวกเรามาโรงเรียนทุกวันในสถานการณ์โควิด 19 […]

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี รับสมัครครูคณิตศาสตร์ 21-25 มิ.ย.64

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง(คณิตศาสตร์) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21-25 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ งานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี (เว้นวันหยุดราชการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2
error: