สพป.นครพนม เขต 1 รับสมัครครูผู้สอน 18อัตรา บัดนี้-31ต.ค.65

Advertisement Advertisement   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ตำแหน่ง ครูผู้สอน 18 อัตรา 1. โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย อำเภอเมืองนครพนม กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา 2. บ้านดงโชค อำเภอเมืองนครพนม กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา 3. บ้านโพธิ์ศรี อำเภอนาแก กลุ่มวิชาภาษาไทย 1 อัตรา 4. ชุมชนบ้านพิมาน อำเภอนาแก กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  1 อัตรา 5. บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 อำเภอนาแก กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา 6. บ้านจอมมณี อำเภอนาแก กลุ่มวิชาปฐมวัย 1 อัตรา 7. ชุมชนบ้านพุ่มแก อำเภอนาแก กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ […]

สวนกุหลาบฯ รับสมัครครูอัตราจ้างไทย, วิทย์, สังคม, คอมพิวเตอร์, ญี่ปุ่น, แนะแนว

  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท 1. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย 1 ตำแหน่ง ป.ตรี ด้านการศึกษา วิชาภาษาไทย มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 2. ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1 ตำแหน่ง ป.ตรี ด้านการศึกษา วิชาสังคมศึกษา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 3. ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 ตำแหน่ง ป.ตรี ด้านการศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 4. ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง ป.ตรี ด้านการศึกษา วิชาคอมพิวเตอร์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 5. ครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 ตำแหน่ง ป.ตรี ด้านการศึกษา วิชาภาษาญี่ปุ่น มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 6. ครูผู้สอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) ป.ตรี ด้านการศึกษา วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู […]

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รับสมัครครูผู้สอน10อัตรา 12-18ก.ย.65

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 10 อัตรา เอกปฐมวัย 3 อัตรา 1. โรงเรียนบ้านโนนศาลา อำเภอนาคู 2. โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล อำเภอคำม่วง 3. โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร อำเภอเขาวง เอกภาษาไทย 2 อัตรา 1. โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอกุฉินารายณ์ 2. โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง อำเภอนามน เอกคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ดังนี้ 1. โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม อำเภอคำม่วง 2. โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร อำเภอนาคู เอกคณิตศาสตร์ 2 อัตรา 1. โรงเรียนบ้านบัวขาว (พร้อมพันธุ์อุปถัมภ์) อำเภอกุฉินารายณ์ 2. โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา อำเภอนาคู เอกอุตสาหกรรม 1 อัตรา 1. โรงเรียนบ้านนาบอน […]

สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 29มิ.ย.-5ก.ค.65

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1) ตำแหน่ง ครูผู้สอน 4 อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านดอนแดง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านบ้านธาตุ ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน – ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษา เนื้อหาวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต – ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง […]

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-16 มกราคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน ทุกสาขาวิชาเอก 2 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 1. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี 2. ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 3. มีประสบการณ์ในการดูแลหรือสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือมีประสบการณ์ในการทำงาน เกี่ยวกับเด็กพิเศษ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 10-16 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับสมัครครูผู้สอน บัดนี้-24พ.ย.64

  โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,๐๐๐ บาท) ครูผู้สอนวิชาเอกศิลปะ 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าป.ตรี วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เลขที่ 519 ถนนมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม. 10500 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ โทร.022365758 ต่อ 132 ในเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

วิจัยพบครูมักลำเอียง เด็กดีว่านอนสอนง่ายได้สูงกว่าเด็กดื้อ 10%

ความเป็นธรรมของบรรดาครูอาจารย์ ในการให้คะแนนหรือตัดเกรดข้อสอบแบบอัตนัยมีอยู่จริงหรือไม่ ผลการศึกษาทางจิตวิทยาล่าสุดพบว่า ครูผู้สอนมีแนวโน้มที่จะใช้อคติในการตัดสินใจให้คะแนนกับนักเรียน โดยอิงกับความชื่นชอบในอุปนิสัยหรือความน่าสงสารของเด็กคนนั้นเป็นหลัก รายงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยควีนส์ยูนิเวอร์ซิตี้เบลฟาสต์ และวิทยาลัยโกลด์สมิธในสังกัดเครือมหาวิทยาลัยลอนดอนพบว่า เด็กที่เรียบร้อยว่านอนสอนง่ายจนเป็นที่ชื่นชอบของครูอาจารย์ จะได้คะแนนในการสอบเพิ่มขึ้นมาถึง 10% ทั้งที่ความสามารถทางวิชาการซึ่งปรากฏในการเขียนตอบข้อสอบไม่ได้เป็นเช่นนั้น มีการวิเคราะห์ผลคะแนนและคำตอบ จากการสอบวัดผลแบบอัตนัยของนักเรียนชาวรัสเซียวัย 14-18 ปี จำนวน 1,200 คน โดยนำผลคะแนนมาเปรียบเทียบกับบุคลิกลักษณะของแต่ละคนในสายตาของครูผู้สอนด้วย ผลปรากฏว่านักเรียนที่มีพฤติกรรมแบบ “เด็กดี” เช่นว่านอนสอนง่าย สงบเสงี่ยมเรียบร้อย และเข้ากับผู้อื่นได้ดี จะได้คะแนนเพิ่มเป็นพิเศษสูงกว่านักเรียนที่มีพฤติกรรมเชิงลบ ซึ่งมักชอบก่อกวนหรือต่อต้านสังคม โดยคะแนนพิศวาสที่ครูให้กับเด็กดีนี้ ทำให้พวกเขามีแต้มต่อเหนือกว่าเด็กดื้อที่ถูกกดคะแนนอยู่ถึง 10% โดยเฉลี่ย ผลการศึกษายังพบว่า ครูมักมีอารมณ์อ่อนไหวโดยแอบเห็นใจนักเรียนที่ดูน่าสงสาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่กำลังประสบปัญหา มีอารมณ์ตึงเครียดหรือมีสภาพจิตใจเปราะบางซึมเศร้า โดยครูก็มักจะให้คะแนนพิเศษและ “ปล่อยเกรด” ให้กับนักเรียนกลุ่มนี้เช่นกัน ดร. คอสตาส ปาปาจอร์จิอู นักจิตวิทยาผู้นำทีมวิจัยในครั้งนี้บอกว่า “อันที่จริงแล้ว การให้คะแนนของครูนั้นเจือปนไปด้วยอคติซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ทำให้เกิดความลำเอียงทั้งในแบบที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว” ทีมผู้วิจัยยังบอกว่า ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างอุปนิสัยของนักเรียนกับคะแนนสอบที่ทำได้ เช่นเด็กดีนั้นไม่จำเป็นจะต้องเรียนดีด้วยเสมอไป แต่ในกรณีที่มีความลำเอียงของครูเข้ามาเกี่ยวข้อง เด็กที่ครูชังน้ำหน้ากลับถูกลงโทษเพียงเพราะบุคลิกและลักษณะนิสัยไม่เข้าตา ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น “การให้คะแนนและตัดเกรดโดยปกปิดชื่อของนักเรียนผู้ทำข้อสอบ หรือการใช้มาตรการถ่วงดุลอื่น ๆ เข้าช่วย จะทำให้การวัดผลมีความเป็นธรรมเพิ่มขึ้น […]

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย รับสมัครครูผู้สอนประถมฯ-มัธยมฯหลายอัตรา บัดนี้-30เม.ย.61

    โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอน จำนวน 13  อัตรา ครูสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 1 ตำแหน่ง ครูสอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา 1 ตำแหน่ง ครูสอนคณิต ระดับประถมศึกษา 1 ตำแหน่ง ครูสอนคณิต ระดับมัธยมศึกษา 1 ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 1 ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา 1 ตำแหน่ง ครูสอนภาษาจีน 2 ตำแหน่ง ครูสอนวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา 1 ตำแหน่ง ครูสอนวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ระดับมัธยมศึกษา 1 ตำแหน่ง ครูสอนสังคม ระดับประถมศึกษา 1 ตำแหน่ง ครูสอนสังคม ระดับมัธยมศึกษา 1 ตำแหน่ง ครูสอนฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษา 1 ตำแหน่ง […]

1 2