สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 29มิ.ย.-5ก.ค.65

Advertisement Advertisement   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1) ตำแหน่ง ครูผู้สอน 4 อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านดอนแดง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านบ้านธาตุ ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน – ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษา เนื้อหาวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต – ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 5 […]

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-16 มกราคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน ทุกสาขาวิชาเอก 2 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 1. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี 2. ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 3. มีประสบการณ์ในการดูแลหรือสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือมีประสบการณ์ในการทำงาน เกี่ยวกับเด็กพิเศษ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 10-16 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับสมัครครูผู้สอน บัดนี้-24พ.ย.64

  โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,๐๐๐ บาท) ครูผู้สอนวิชาเอกศิลปะ 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าป.ตรี วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เลขที่ 519 ถนนมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม. 10500 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ โทร.022365758 ต่อ 132 ในเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

วิจัยพบครูมักลำเอียง เด็กดีว่านอนสอนง่ายได้สูงกว่าเด็กดื้อ 10%

ความเป็นธรรมของบรรดาครูอาจารย์ ในการให้คะแนนหรือตัดเกรดข้อสอบแบบอัตนัยมีอยู่จริงหรือไม่ ผลการศึกษาทางจิตวิทยาล่าสุดพบว่า ครูผู้สอนมีแนวโน้มที่จะใช้อคติในการตัดสินใจให้คะแนนกับนักเรียน โดยอิงกับความชื่นชอบในอุปนิสัยหรือความน่าสงสารของเด็กคนนั้นเป็นหลัก รายงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยควีนส์ยูนิเวอร์ซิตี้เบลฟาสต์ และวิทยาลัยโกลด์สมิธในสังกัดเครือมหาวิทยาลัยลอนดอนพบว่า เด็กที่เรียบร้อยว่านอนสอนง่ายจนเป็นที่ชื่นชอบของครูอาจารย์ จะได้คะแนนในการสอบเพิ่มขึ้นมาถึง 10% ทั้งที่ความสามารถทางวิชาการซึ่งปรากฏในการเขียนตอบข้อสอบไม่ได้เป็นเช่นนั้น มีการวิเคราะห์ผลคะแนนและคำตอบ จากการสอบวัดผลแบบอัตนัยของนักเรียนชาวรัสเซียวัย 14-18 ปี จำนวน 1,200 คน โดยนำผลคะแนนมาเปรียบเทียบกับบุคลิกลักษณะของแต่ละคนในสายตาของครูผู้สอนด้วย ผลปรากฏว่านักเรียนที่มีพฤติกรรมแบบ “เด็กดี” เช่นว่านอนสอนง่าย สงบเสงี่ยมเรียบร้อย และเข้ากับผู้อื่นได้ดี จะได้คะแนนเพิ่มเป็นพิเศษสูงกว่านักเรียนที่มีพฤติกรรมเชิงลบ ซึ่งมักชอบก่อกวนหรือต่อต้านสังคม โดยคะแนนพิศวาสที่ครูให้กับเด็กดีนี้ ทำให้พวกเขามีแต้มต่อเหนือกว่าเด็กดื้อที่ถูกกดคะแนนอยู่ถึง 10% โดยเฉลี่ย ผลการศึกษายังพบว่า ครูมักมีอารมณ์อ่อนไหวโดยแอบเห็นใจนักเรียนที่ดูน่าสงสาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่กำลังประสบปัญหา มีอารมณ์ตึงเครียดหรือมีสภาพจิตใจเปราะบางซึมเศร้า โดยครูก็มักจะให้คะแนนพิเศษและ “ปล่อยเกรด” ให้กับนักเรียนกลุ่มนี้เช่นกัน ดร. คอสตาส ปาปาจอร์จิอู นักจิตวิทยาผู้นำทีมวิจัยในครั้งนี้บอกว่า “อันที่จริงแล้ว การให้คะแนนของครูนั้นเจือปนไปด้วยอคติซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ทำให้เกิดความลำเอียงทั้งในแบบที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว” ทีมผู้วิจัยยังบอกว่า ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างอุปนิสัยของนักเรียนกับคะแนนสอบที่ทำได้ เช่นเด็กดีนั้นไม่จำเป็นจะต้องเรียนดีด้วยเสมอไป แต่ในกรณีที่มีความลำเอียงของครูเข้ามาเกี่ยวข้อง เด็กที่ครูชังน้ำหน้ากลับถูกลงโทษเพียงเพราะบุคลิกและลักษณะนิสัยไม่เข้าตา ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น “การให้คะแนนและตัดเกรดโดยปกปิดชื่อของนักเรียนผู้ทำข้อสอบ หรือการใช้มาตรการถ่วงดุลอื่น ๆ เข้าช่วย จะทำให้การวัดผลมีความเป็นธรรมเพิ่มขึ้น […]

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย รับสมัครครูผู้สอนประถมฯ-มัธยมฯหลายอัตรา บัดนี้-30เม.ย.61

    โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอน จำนวน 13  อัตรา ครูสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 1 ตำแหน่ง ครูสอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา 1 ตำแหน่ง ครูสอนคณิต ระดับประถมศึกษา 1 ตำแหน่ง ครูสอนคณิต ระดับมัธยมศึกษา 1 ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 1 ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา 1 ตำแหน่ง ครูสอนภาษาจีน 2 ตำแหน่ง ครูสอนวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา 1 ตำแหน่ง ครูสอนวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ระดับมัธยมศึกษา 1 ตำแหน่ง ครูสอนสังคม ระดับประถมศึกษา 1 ตำแหน่ง ครูสอนสังคม ระดับมัธยมศึกษา 1 ตำแหน่ง ครูสอนฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษา 1 ตำแหน่ง […]

ใช้คนไม่ถูกงาน!! ครูหนุ่มเครียด ระบายในจดหมายก่อนฆ่าตัวตาย ‘ข้าราชการครูมันเหนื่อยมาก ต้องสอน ต้องทำงานพิเศษที่ไม่ถนัด’ ญาติข้องใจใช้งานหนักเกิน วอนขอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณา!!

  ญาติพี่น้องยังคาใจ หลังครูหนุ่มแขวนคอตัวเองเสียชีวิตคาบ้านพัก พบทิ้งจดหมายลา ระบุถูกใช้งานหนัก แถมใช้คนไม่ถูกกับงาน ขณะที่ ผอ.โรงเรียนฯ-ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ ระบุไม่มีอัตราครูพัสดุ-ครูการเงิน แต่ครูทุกคนก็ช่วยกันหมด อยู่กันเหมือนพี่น้อง ย้ำทุกคนเสียใจกันหมด  17 ก.พ.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ญาติพี่น้อง ตลอดจนเพื่อนครู ต่างเดินทางไปร่วมพิธีฌาปนกิจศพนายโยธิน ดวงวะนา อายุ 36 ปี ครูโรงเรียนชุมชนป่าไผ่ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน ด้วยความเศร้าสลดทั้งเรื่องการคิดสั้นแขวนคอเสียชีวิตคาบ้านพักจากไปก่อนวัยอันควร รวมถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครูหนุ่มรายนี้ ซึ่งมีรายงานว่า เกิดอาการเครียด และได้เขียนจดหมายระบายความอัดอั้นตันใจก่อนคิดสั้น โดยเนื้อหาในจดหมายระบุว่า การทำงานข้าราชการครูมันเหนื่อยมากต้องสอน ต้องทำงานพิเศษที่ไม่ถนัด ทำงานกับเพื่อครู ผอ.ผมทำได้เท่านี้ เสียใจกับผลลัพท์ที่จะเกิดขึ้น เพราะการเข้ามาทำงานข้าราชการครูกับงานพิเศษที่ไม่ถนัด บางตอนในจดหมายเขียนถึงพ่อแม่ว่า รักพ่อแม่น้องมากๆแม้เราจะไม่ค่อยได้พูดกัน แม้เราจะไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมร่วมกัน คิดทำงานไว้มีเงินเก็บไว้ใช้ในอนาคต นอกนั้นยังมีข้อความตัดเพ้อเพื่อนร่วมงานโดยขีดเส้นใต้ไว้ว่า บางทีเราก็อยู่แบบกันง่ายๆ เลยไม่ช่วยอย่างจริงจัง 1.ช่วยห้ามปรามอย่างจริงจัง 2.ช่วยหาข้อมูลหลักฐานอย่างจริงจัง 3.ช่วยดูเอกสาร ตรวจสอบก่อนเซ็นต์อย่างจริงจัง 4.ช่วยดูแลห่วงใยสุขภาพกันบ้าง 5.ช่วยเพราะคือคนในครอบครัวเดียวกัน ช่วยเพราะจบวิชาชีพครู คุณเป็นครูแล้วผมเป็นอะไร ผมก็สอบมาเป็นครู ผมเคยพูดไหมว่าที่ไม่ได้ มีใครฟังไหม […]

โรงเรียนกระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ) รับสมัครสอบเป็นครูผู้สอน(ภาษาอังกฤษ) วุฒิ ป.ตรี 21ก.พ.-2มี.ค.61

    โรงเรียนกระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ) รับสมัครสอบเป็นครูผู้สอน เอกวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ภายในวันที่ 21 ก.พ.-2 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(สมัครทางไปรษณีย์ได้)โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับสมัครครูวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-2ก.พ.61

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประเภทบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 6 อัตรา ผู้สมัครสามารถสมัครได้โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.30 น. และยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึง 31 มกราคม 2561 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่ เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ  

1 2