เทศบาลตำบลกลางเวียง จ.น่าน เปิดรับสมัครงานราชการหลายตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

Advertisement เทศบาลตำบลกลางเวียง จ.น่าน เปิดรับสมัครงานราชการ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,ช่างโยธา,เจ้าพนักงาน ธุรการ,นิติกร,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ,วิศวกรโยธา,ครูผู้ช่วย Advertisement   ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ Advertisement สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 นิติกร จำนวน 1 อัตรา นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา ครูผู้ช่วย จำนวน 1 อัตรา สมัคงานราชการได้ที่ ณ ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ […]

เทศบาลเมืองท่าบ่อ จ.หนองคาย เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

เทศบาลเมืองท่าบ่อ จ.หนองคาย เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. – 9 ก.ค. 2556     เทศบาลเมืองท่าบ่อ จ.หนองคาย ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 10 อัตรา ด้วยเทศบาลเมืองท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเืพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ประจำปี 2556 ในตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 10 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ขอและยื่นใบสมัครงานราชการด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ อ.หนองคาย จ.หนองคาย ได้ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย.- 9 ก.ค. 2556  ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ : 200 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตารางสอบ สถานที่่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ […]

1 6 7