จ่อชง ครม. ดึง ‘เนื้อไก่’ เป็นสินค้าควบคุม

Advertisement “จุรินทร์” เตรียมชงครม.ดึง ไก่เนื้อ เป็นสินค้าควบคุม สั่งเช็คสต๊อกทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 19 มกราคม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบทางไกล ว่า ที่ประชุม กกร. มีมติกำหนดให้ไก่และเนื้อไก่เป็นสินค้าควบคุม พร้อมเห็นชอบกำหนดมาตรการให้ผู้เลี้ยงไก่ที่มีปริมาณการเลี้ยงตั้งแต่ 100,000 ตัวขึ้นไป และโรงชำแหละไก่ที่มีกำลังการผลิตมากกว่า 4,000 ตัวต่อวัน แจ้งปริมาณ สต๊อก และต้นทุนราคาจำหน่ายทุกเดือน นอกจากนั้นยังมีมติให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ที่มีอยู่ทั้งหมด 55 โรง แจ้งต้นทุนราคาจำหน่าย ปริมาณการผลิต และสต๊อก รวมทั้งกำหนดมาตรการให้ การปรับราคาต้องได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายใน นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า สำหรับการกำหนดให้ไก่เป็นสินค้าควบคุม จะต้องผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาและเห็นชอบ เตรียมจะนำเข้าที่ประชุมตคณะรัฐมนตรี(ครม.)ในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตามขณะนี้ในเรื่องของการกำกับราคาไก่ ถือว่าได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเกษตรกรและผู้ประกอบการ หลังจากได้มีการประชุมร่วมกันมาแล้ว 2 ครั้งและกำหนดราคาหน้าฟาร์มและราคาจำหน่ายไก่ในราคาที่เป็นธรรมกับผู้บริโภค ซึ่งในภาพรวมถือว่าสามารถตรึงราคาไก่ไว้ได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งตนได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในประชุมร่วมกับเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านไก่มาโดยต่อเนื่องและใกล้ชิดต่อไป เพื่อไม่ให้มีการซ้ำเติมอาหารทางเลือกกับผู้บริโภค นายจุรินทร์ กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวเครื่องใช้ไฟฟ้าจะขึ้นราคาจำหน่าย […]

คนละครึ่ง เฟส 4 เข้าครม.ไม่ทัน! แต่ลงทะเบียนแน่วันวาเลนไทน์นี้

รมว.คลัง เผย คนละครึ่ง เฟส 4 เข้าครม.ไม่ทัน แต่ลงทะเบียนแน่วันวาเลนไทน์ เริ่มใช้ 21 ก.พ.นี้ ระบุ อยู่ระหว่าง สศช. พิจารณาโครงการ วันที่ 18 ม.ค.2565 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่งเฟส 4 ที่จะปรับเวลาการเริ่มโครงการให้เร็วขึ้น ยังเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในวันนี้ (18 ม.ค.) ไม่ทัน เนื่องจากอยู่ระหว่างสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ที่ต้องใช้เงินกู้จาก พ.ร.ก. เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเยียวยาเศรษฐกิจ 5 แสนล้านบาท ซึ่ง สศช. ต้องพิจาณาเห็นชอบก่อน ทั้งนี้ การปรับเวลาโครงการคนละครึ่งเฟส 4 จากเดิมจะเริ่มวันที่ 1 มี.ค.-30 เม.ย.2565 ให้เร็วขึ้นเป็นการลงทะเบียนยืนยันตัวตนในวันที่ 14 ก.พ. และเริ่มใช้วงเงินได้ 21 ก.พ.2565 […]

ครม.เคาะเพิ่มวันลาคลอดบุตร ขรก.หญิงจาก 90 วันเป็น 98 วัน โดยได้รับค่าจ้าง

ครม.เห็นชอบหลักการร่างมาตรการสนับสนุนสตรี เคาะ เพิ่มวันลาคลอดบุตรข้าราชการหญิงจาก 90 วัน เป็น 98 วัน โดยได้รับค่าจ้าง พร้อมขยายเวลาเปิดศูนย์เด็กเล็ก ไฟเขียวข้าราชการชายลาช่วยดูลูกได้ 15 วัน ไม่ต้องติดต่อกัน 11 มกราคม 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ว่า ครม.เห็นชอบหลักการร่างมาตรการสนับสนุนสตรีให้เป็นพลังสำคัญทางเศรษฐกิจ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ เพื่อเป็นมาตรการคุ้มครอง สนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้ผู้หญิงสามารถเข้ามามีบทบาททางด้านเศรษฐกิจ ช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ชายในการเลี้ยงดูบุตร และสร้างกลไกการพัฒนาเด็กเพื่อลดภาระให้กับผู้หญิงที่ทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) ที่ไทยเข้าร่วมเป็นรัฐภาคี ซึ่งมาตรการนี้ครอบคลุม 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ 1.กลุ่มแรงงานหญิงทั้งในระบบและนอกระบบ จำนวน 17,366,400 คน 2.กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว จำนวน 1,061,082 คน 3.กลุ่มผู้หญิงสูงอายุที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็ก จำนวน 379,347 คน สำหรับมาตรการสนับสนุนให้สตรีเป็นพลังสำคัญทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย […]

ครม.ไฟเขียวห้ามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ส่งออก-นำเข้า-ผ่านราชอาณาจักร

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ซึ่งเป็นการปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อเท็จจริง และพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPS) และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) เพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ณ จุดผ่านแดนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยร่างกฎกระทรวงมีสาระสำคัญ อาทิ 1. กำหนดให้สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นสินค้าต้องห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร ยกเว้นกรณีของติดตัวในปริมาณที่ไม่มากเกินสมควร โดยไม่มีลักษณะในเชิงพาณิชย์ 2. กำหนดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ สามารถแจ้งข้อมูลเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ต่อพนักงานศุลกากรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กรมศุลกากรกำหนด เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสินค้าที่มีเหตุสงสัยว่าจะมีการละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงพาณิชย์จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   ข่าวจาก : ข่าวสด

เปิดเงื่อนไขบัตรคนจนรอบใหม่ ‘รมว.คลัง’ เสนอ ครม.อนุมัติ 28 ธ.ค.นี้

” รมว.คลัง” เสนอ ครม.สัปดาห์นี้ เปิดลงทะเบียน ‘บัตรคนจน’ รอบใหม่ ใช้งบ 1.6 พันล้านบาท พร้อมเผยเงื่อนไข เพิ่มเกณฑ์รายได้ครัวเรือน เฉลี่ย 1 แสนต่อคนมาคัดกรองเพิ่ม ป้องกันคนจนกำมะลอเข้าโครงการ ส่วนเกณฑ์อื่น ห้ามมีเงินเก็บ สลากเกินแสน บ้านเกิน 35 ตารางวา คอนโดฯ เกิน 35 ตารางเมตร ที่ดินเกิน 10 ไร่ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ในการประชุม ครม. วันที่ 28 ธ.ค. 64 คลังจะเสนอหลักเกณฑ์การเปิดลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ที่ประชุมพิจารณา แต่จะยังไม่มีเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับสวัสดิการที่ได้รับว่าจะมีสวัสดิการพื้นฐาน หรือเพิ่มเติมอะไรบ้าง เนื่องจากต้องรอให้มีการเปิดลงทะเบียนเพื่อให้ทราบจำนวนที่แน่ชัดก่อน ถึงจะจัดสรรใส่มาตรการช่วยเหลือลงไปได้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ รัฐบาลจะเปิดลงทะเบียนช่วงต้นปี 65 โดยได้เตรียมวงเงินไว้ 1,642 ล้านบาท สำหรับการรับลงทะเบียนของหน่วยรับลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการผลิตและบริหารจัดการบัตรฯ ซึ่งจะมีการจ้างนักศึกษาจบใหม่ หรือคนตกงานเข้ามาช่วยคัดกรอง […]

จับตาครม. เคาะของขวัญปีใหม่ 21 ธ.ค.นี้ จ่อจ่ายเงินอสม. 500 บาทต่ออีก 6 เดือน

จับตาครม.! เตรียมเคาะของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน – เผย สัปดาห์หน้า บิ๊กตู่ เตรียม มอบนโยบาย 4 หน่วยงานหลัก จัดทำงบฯ ปี 66 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม น.ส. ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการรัฐบาลเล่าเรื่อง โดยทีมนารีสโมสร ว่า สำหรับวาระงานในช่วงสัปดาห์หน้าที่น่าสนใจ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนครั้งที่ 5 และจะเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โดยมีการประชุม 4 หน่วยงานคือกระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงบประมาณ น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าในวันอังคารที่ 21 ธันวาคม ที่น่าจับตามองขณะนี้คือเรื่อง ของขวัญที่รัฐบาลจะมอบให้กับประชาชน ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกๆ กระทรวงไปจัดเตรียมให้กับประชาชน ซึ่งจะทยอยออกมา ที่เปิดเผยออกมาบ้างแล้ว เช่น กระทรวงการคลัง มีมาตรการผ่อนดีมีคืน ของธนาคารรัฐได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ […]

ครม.อนุมัติ ค่าเสี่ยงภัยอสม. อีก 6 เดือน อนุทินเผย บิ๊กตู่ไม่ทิ้งคนทำงาน

ครม.อนุมัติค่าเสี่ยงภัยอสม. ต่ออีก 6 เดือน เดือนละ 500 อนุทินเผยบิ๊กตู่ ไม่ทอดทิ้งคนทำงาน ตนก็ผลักดันเต็มที่ ยันจะดูแลไปจนถึงไม่มีการแพร่ระบาด วันที่ 14 ธ.ค.2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุขเผยว่า ทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประชุมกันแล้ว ทางพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีอนุมัติค่าเสี่ยงภัยให้อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) อีก 6 เดือน เดือนละ 500 บาทเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ทั้งนี้ตั้งแต่โควิด-19 แพร่ระบาด ทางอสม.ได้รับค่าตอบแทนรวมแล้ว 18 เดือน โดยรัฐบาลพยายามหาทางตอบแทนความทุ่มเทและเสียสละ ก่อนหน้านี้ก็ได้ค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 500 บาทเป็นเวลา 12 เดือนมาแล้ว ส่วนตัวตนก็ต้องขอบคุณนายกฯ ด้วยที่ไม่ทอดทิ้งคนทำงาน ตนได้ผลักดันช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ ทุกครั้งที่เสนอไป นายกฯก็จะรับไปพิจารณาและอนุมัติทันที โดยจะดูแลไปจนถึงวันที่ไม่มีการระบาดของโควิด-19   ข่าวจาก : ข่าวสดออนไลน์

ครม.ไฟเขียว คงภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างในอัตราเดิม ต่ออีก 2 ปี

ครม.ไฟเขียว คงภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างในอัตราเดิม ต่ออีก 2 ปี ก่อนทบทวนใหม่ – เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด ครม.ไฟเขียว คงภาษีที่ดิน – น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการคงอัตราภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในอัตราเดิม ตามบทเฉพาะกาล ม.94 แห่ง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้ 2 ปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีภาษี 2563-2564 ให้ใช้อัตราภาษีตามมูลค่าของฐานภาษีที่จะใช้อยู่ในปัจจุบันจะครบกำหนดระยะเวลาในปีภาษี 2564 ในวันที่ 31 ธ.ค. 2564 ครม. จึงอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. เพื่อเป็นการกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่ปีภาษี 2565 เป็นต้นไป โดยให้คงอัตราภาษีแบบเดิมเช่นเดียวกับปีภาษี 2563 และ 2564 โดยมีสาระสำคัญได้แก่ การประกอบเกษตรกรรม จัดเก็บภาษีในอัตรา 0.01-0.1% ที่อยู่อาศัย จัดเก็บภาษีในอัตรา […]

ครม. อนุมัติงบลับกระทรวงกลาโหม 21.69 ล้าน แก้ความมั่นคง แต่เปิดเผยไม่ได้ !

คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบลับกระทรวงกลาโหม 21.69 ล้าน โฆษกกระทรวงกลาโหม ชี้แจงใช้แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง การข่าว แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 พล.อ. คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังการประชุมสภากลาโหม ถึงกรณีคณะรัฐมนตรี อนุมัติงบประมาณลับของกระทรวงกลาโหมว่า งบลับเป็นเรื่องที่อนุมัติเพิ่มเติม เป็นการเปลี่ยนแปลงงบลับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ตามแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและพร้อมเผชิญเหตุของกระทรวงกลาโหม โดยค่าใช้จ่ายของบลับ มีขอบเขตของการทํางานเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่เป็นความลับ ไม่สามารถเปิดเผยได้ เรื่องความมั่นคง การข่าว การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน และการจัดตั้งศูนย์บัญชาการกระทรวงกลาโหม พล.อ. คงชีพ กล่าวต่อว่า การใช้งบประมาณดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบของทางราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2547 เช่นเดียวกับในสมัยของ ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ การใช้งบลับเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งไม่สามารถนำไปเปิดเผยได้ ส่วนศูนย์บัญชาการกระทรวงกลาโหมนั้นจะดูแลหน่วยความมั่นคงที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันทั้งหมด ทั้งนี้มีรายงานข่าวว่าการขออนุมัติงบลับของกระทรวงกลาโหม อยู่ในแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ ซึ่งงบประมาณที่ใช้จำนวน 21.69 ล้านบาท โดยศูนย์บัญชาการกระทรวงกลาโหมใช้ในระดับนโยบาย ตั้งอยู่ที่กระทรวงกลาโหม แต่ระดับปฏิบัติจะใช้ศูนย์บัญชาการทหาร กองทัพไทย   ข่าวจาก […]

ครม. ไฟเขียว แผนป้ายทะเบียนรถยนต์แบบใหม่ อักษรผสมสระ-วรรณยุกต์ได้

ครม.ไฟเขียวร่างกฎกระทรวงแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งแบบใหม่ มีตัวอักษรผสมสระ-วรรยุกต์ได้ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสี ของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ซึ่งเป็นการแก้ไขจากร่างฯที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7คน ที่มีหมายเลขทะเบียน ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม อาจมีตัวอักษรประจำหมวดมากกว่า 2 ตัวอักษร หรือมีตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์ก็ได้ เพื่อให้การกำหนดตัวอักษรประจำหมวดมีความหลากหลายและเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งแตกต่างไปจากร่างฯที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่ครม.เคยมีมติอนุมัติหลักการไว้ โดยขอแก้ไขจากเดิมที่ให้ตัวอักษรประจำหมวดพิเศษใช้ได้เฉพาะกับหมายเลขทะเบียน 1 หลัก เป็น “ให้ใช้กับหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม” (301 เลขหมาย) ที่มีทั้งหมายเลขทะเบียน 1 หลัก, 2 หลัก, 3 หลักและ 4 หลักได้ด้วย สำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน […]

1 2 4