คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงาน 6 อัตรา

Advertisement     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 ตุลาคม 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. แพทย์แผนไทย (ผู้ช่วยสอน) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. นักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิ ป.ตรี 3. นักวิชาการพัสดุ วุฒิ ป.ตรี 4. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี วิธีการรับสมัครสอบ 1. สมัครสอบ ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 […]

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครผู้ปฏิบัติงานบริหาร

    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 8 ตุลาคม 2564 คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 2/2564 (ไม่ผ่น ก.พ.) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา วุฒิ ปวส. กำหนดวันยื่นใบสมัครสอบ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ทางไปรษณีย์ ผู้สนใจโปรดสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครสอบได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเฉลิม พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ โทร. 0 5596 7939 และทาง www.med.nu.ac.th หมวดประกาศ/ คำสั่ง/ สมัครงาน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 11 อัตรา

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2564 ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือประเภททั่วไป (พนักงานที่จ้างตามสัญญาจ้าง) ครั้งที่ 3/2564 1. ตำแหน่งพยาบาล ปฏิบัติการ 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ขั้น 1 2. ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก 3. ตำแหน่งทันตแพทย์ ปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบโรคศิลปะ สาขาทันตกรรม 4. ตำแหน่งนักวิชาการเวชสถิติ ปฏิบัติการ 1 อัตรา […]