ขนส่งนครศรีธรรมราช รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปวช.17-25ต.ค.65

Advertisement Advertisement   สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 บาท วุฒิ ปวช. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ Advertisement ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อยู่ 175 ศูนย์ราชการนาสาร ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ 075-378590 ภายใน 17-25 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ ถูกต้องและครบถ้วน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))